lördag, augusti 23, 2008

Dra en lans för korstågen !

Korstågen, denna viktiga del av Västerlandets
kamp mot islam, är både dåligt kända och ofta
förtalade.
Bor du i Skåne så ges snart möjlighet lära sig mera
om de nio korstågen. Lördagen 13 september anordnar
seminarium om korstågen ur historisk, teologisk och
politisk synvinkel. Plats: centrala Köpenhamn.
Kostnad: 150 dkr.