torsdag, juli 24, 2008

Apropå turkar och islamism

Apropå islamistiska turkar i Tyskland.
En färsk opinionsundersökning från
Zentrum für Türkeistudien i Essen
visar att 83 % betecknar sig som
”religiösa”, det är en ökning med
tio procent på fem år. 47 % procent
av de tillfrågade turkarna anser att
muslimska kvinnor ska bära huvud-
duk (hijab el dyl), mot bara 27 %
fem år tidigare.
Så visst islamiseras turkarna i

Tyskland i snabb takt.

Ansvarigt är framförallt Milli Görüs,
som med sitt täta nätverk av över
500 moskéer, sin dagstidning Milli
Gazette och sina föreningar för alltifrån
barn till pensionärer lyckas påverka
en tidigare tämligen sekulariserad
grupp.
**
Särskilt oroväckande är islamiseringen
av ungdomen
. En undersökning Hamburgs
universitet gjort på uppdrag av tyska inrikes-
departementet visar att en fjärdedel av de
unga muslimerna i Tyskland uppvisar
” starkt
antisemitiska, antikristna och anti-
demokratiska hållningar”.

***
Vi ska inte glömma att Milli Görüs
även opererar i Malmö....

"Milli Görüs 300,000 members are also
in France, the Netherlands and Austria.
The union enjoys smaller branches in
Denmark, Sweden, Norway, England,
Italy, Belgium and Switzerland.
The movement’s flag shows an
Islamic-green Europe against a white
background, with the Islamic crescent on
the left framing the way from Portugal to
the Urals. Throughout Europe, Milli
Görüs organises big events such as the
Open Mosque Day and competitions where
passages from the Koran are quoted."

***
Glöm inte Forum för Levande Historias
stora undersökning från 2006 som
visade att