tisdag, juli 29, 2008

"Vi tänder ett ljus vid amerikanska flaggan varje natt"

“Welcome to our tekke,” Dervish Beqini said
in Albanian. Mahmudi translated. “Thank you
very much for your time.”
“Thank you for letting me visit,” I said.
**
“Americans are most welcome here,” he said.
“I see you have an American flag,” I said.
You won’t find many of those in Islamic
holy sites in the Arab world.
“Yes,” Dervish Beqini said. “We light up
the flag with a candle at night.
**
"Do you know what those slots are for?”
He meant the slot where the flag and
candle were perched.
I had an idea.
“What are they for?” I said.
“They are for protecting the tekke,” he said.
“We used to fire guns through those slots.”
***
Michael J Totten berättar i sin Middle East
Journal om ett besök i en sufistisk "tekke"
i Makedonien. Sufisternas stora bekymmer
är de militanta wahhabisterna som nu t o m
ockuperat en del av den sufistiska anläggningen.
***
Totten betonar hur islamismen på Balkan är en
importvara som folket i stor utsträckning tar av-
stånd från. I Kosova kallas de föraktfullt för
"binladensa" (Bin Ladens folk). Det är en helt
annan bild än den som den serbiska kommunist-
propagandan försöker dupera oss med.....
***
Läs