onsdag, juli 30, 2008

Aleviternas växande betydelse


Fram till för få år sedan var de
närmast en hemlig sekt. Idag
erkänner myndigheterna att de
utgör någonstans mellan 20 och
40 % (15-30 miljoner) av Turkiets
befolkning....
***
Aleviterna är en religiös grupp
nära besläktad med den sufistiska
Den betraktas som liberal,
sekulariserad och europeiserad.
***
"riktiga muslimer" av ortodoxa
sunnis och har utsatts för för-
följelse genom tiderna. Därför
har de utvecklat en tradition
att vara "osynliga" i samhället.
Egentligen var det de talrika
aleviterna i exil runt om i
Europa som först började upp-
träda öppet, bilda organisationer,
försvara sina rättigheter och
själva beteckna sig som alevis.
***
Just nu högtidlighåller alla aleviter
då 37 ledande alevitiska intellektuella
brändes av en islamistisk mobb.
**
Den mera dagliga diskrimineringen,
t ex obligatorisk (sunni-)religions-
undervisning i skolorna, har aleviterna
först de senaste åren vågat börja
bekämpa. De fick stöd i en
Mänskliga Rättigheter (ECHR) förra året.
***
Aleviterna betraktas också som
kemalismens pålitligaste stödtrupp.
De har lång praktisk erfarenhet
av att leva som ständigt förföljda
av islamisterna. Därför inser de
att endast ett sekulärt, kemalistiskt
Turkiet garanterar samma med-
borgerliga rättigheter åt alla
turkar. Den dag staten erkänner
de nationella minoriteterna kan
rättigheterna utvidgas till alla
medborgare i Turkiet....
****
PS
Aleviter är inte alawiter (en shiasekt
som bl a Syriens ledande politiker tillhör).