onsdag, juli 23, 2008

Moskéstriden i Neukölln

Neukölln är en stadsdel i Berlin, som
på många sätt påminner om Malmö.
Den har ungefär lika många invånare och
officiellt har 38,7 % av befolkningen
utländsk bakgrund, vilket här betyder
turkisk. Islamismen växer hela tiden.
På marknaden på Hermannplatz tillhör
det ovanligheterna att se en turkisk kvinna
utan huckle. De flesta barnen sänds till
någon av de många koranskolorna.
Stadsdelen präglas starkt av de drygt
tjugo moskéerna och en mängd
föreningar knutna till dem.
De verkliga makthavarna i stadsdelen är
islamistgruppen Milli Görüs, nära kopplad
till Muslimska Brödraskapet, och dess fiende
Diyanet (turkiska religionsministeriet) som
försöker bekämpa islamismen och främja en
måttlig integration. Diyanets hus inrymmer
en mängd aktiviteter riktade till olika ålders-
grupper, men tveklöst är det Milli Görüs som
växer snabbast. Just nu kontrollerar
Diyanet bara tre moskéer i Neukölln....
Därför är det angeläget för alla
grupperingar att bygga fler moskéer.
Just nu pågår fem moskéebyggen i
Neukölln och Kreuzberg. Kring ett
av dem har det blivit strid. Tack vare
strävanden", har Brödraskapets och
Milli Görüs planlagda bygge på
Pflügerstrasse stoppats.
Förra året beslöt Berlins förvaltnings-
domstol stödja byggförbudet.
Om det ska tolkas som att
det tyska samhället generellt
börjar inta en tuffare hållning
gentemot islamismen är väl däremot
tveksamt.....
Islamisterna har också hittat
en ny lösning: Istället för att
Tre sådana "omvandlingar" är
på gång i stadsdelen.
När stadsdelens barn inte går i koran-
skola eller får följa med pappa på
kan de leka på de särskilt "kultur-
anpassade" lekplatserna.