fredag, juli 18, 2008

Sommarläsning om Brödraskapet (3)

Ur islamisternas synvinkel är två
nyckelstater i Europa Belgien och
Nederländerna. Förutom stora
muslimska befolkningsgrupper och
svaga regeringar i permanenta kriser
så lockar självklart också EU-byråkratin
i Belgien.
Därför bjuder jag på två utmärkta NEFA-
rapporter, som visserligen varit publicerade
tidigare, men är väl värda att läsa på nytt !
***

The Muslim Brotherhood in Belgium
**

The Influence of the Muslim Brotherhood
in the Netherlands