PST har anmodet Justisdepartementet om å vurdere utvisning av en religiøs leder av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vil ikke gi flere opplysninger.

Grunnleggende nasjonale interesser er et nytt begrep, som tidligere ble omtalt som rikets sikkerhet.

Etter det NRK vet er mannen som PST ønsker utvist imamen ved en sjiamoske på Tveita i Oslo.

Han kom fra Iran til Norge i 2016 for å jobbe som religiøs leder i moskeen.

Imamens advokat, Javeed Hussain Shah, sier hans klient bestrider grunnlaget for utvisning.


PST: Iran bruker moskeer for overvåking

Kontraspionasjesjef Hanne Blomberg leder avdelingen for statlige aktører i PST.

På spørsmål om det er riktig at imamen ønskes utvist fordi han jobber for iransk etterretning, svarer Blomberg slik:

– Jeg ønsker ikke å bekrefte det. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi ser i Europa at Iran bruker religiøse sentre og moskeer som plattform for etterretning og overvåking av opposisjonelle. Vi har også sett dette i Norge, sier Blomberg.

Etter det NRK forstår er det svært sjelden at en religiøs leder med oppholdstillatelse i Norge, blir forsøkt utvist.


Forbindelse til norskiraner dømt for drapsplanlegging

En av grunnene til at imamen ønskes utvist, er etter det NRK forstår, at det skal være en forbindelse mellom imamen og norskiraneren som sitter dømt og fengslet i Danmark.

Norskiraneren ble funnet skyldig i spionasje for iransk etterretning, og for medvirkning til planlegging av drap på dansk jord. Han sitter nå i dansk fengsel. Drapsplanene ble ikke gjennomført.

Imamen bestrider opplysningene

Advokat Javeed Hussain Shah representerer imamen. Shah sier hans klient bestrider opplysningene som kommer fram fra NRK.

– Min klient ber NRK om å utvise kildekritikk, fordi det er en gruppering med utspring i Imam Ali senter som over lang tid har forsøkt å sverte imamen, og moskeen, sier han.

Shah sier de har bedt om innsyn i sakens dokumenter.

– Imamen vil klage på varselet om utvisning, sier Shah.

NRK har i flere uker prøvd å komme i kontakt med imamen, uten å lykkes.

– Viktig

Det er Justisdepartementet som avgjør saken om utvisning av imamen. Justisminister Monica Mæland sier dette til NRK om saken:

– Jeg har ingen kommentar til denne enkeltsaken. Det er generelt viktig at PST følger opp og reagerer når de mener personer eller andre lands myndigheter spionerer i Norge, sier hun til NRK.

Kurs for kvinner og barn

NRKs kilder, som kjenner moskeen, sier imamens oppgave er å være den religiøse lederen. Han skal lede bønn og seremonier, holde kurs for kvinner og barn, svare på trosspørsmål, og svare på spørsmål om skilsmisse og ekteskap.

Dette er døra inn til moskeen. NRK har flere ganger forsøkt å få kontakt med imamen, første gang 20. oktober.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Imamen i Sjia-moskeen på Tveita fikk opphold i Norge fordi han var såkalt faglært arbeidskraft som religiøs leder. Religiøse ledere søker oppholdstillatelse som faglært arbeidskraft.

For å få opphold på dette grunnlaget, stiller UDI krav om relevant utdanning. Oppholdstillatelsen gis for ett år av gangen. Så langt i år har åtte religiøse ledere fått oppholdstillatelse i Norge, opplyser UDI til NRK.


«Grunnlag for utvisning»

Grunnleggende nasjonale interesser, som PST begrunner utvisningsvarselet med, er et nytt begrep. Det erstatter blant annet rikets sikkerhet eller tvingende samfunnsmessige hensyn. I Justis- og beredskapsdepartementet instruks fra 2018 om hva som omfattes av begrepet, skriver departementet at det «kan blant annet omfatte temaer som spionasje, sabotasje, undergravende virksomhet osv., som regel til fordel for en annen stat. Herunder innbefattes handlinger, politisk virksomhet mv., som kan berøre forholdet til fremmede stater».

I en liste på 17 punkter på hva som kan føre til utvisning, nevnes blant annet flyktningspionasje eller om det er grunn til å anta at utlendingen arbeider for utenlandske etterretningstjenester.

Om imamen allerede har forlatt landet, er uklart.

Moskeen får 600 000 i statstilskudd

Moskeen på Tveia mottar statstilskudd fra stat og kommune, for hvert medlem. Moskeen har 632 medlemmer, og mottar rundt 600 000 kroner i statstilskudd. Imamen sitter også i styret i moskeen.

Imam Ali senter er en av flere Sjia-moskeer i Norge og Oslo.

Pilegrimsferd for europeisk ungdom i Iran

Det er vanskelig å finne bilder og spor på internett etter imamen. Men han uttaler seg i et intervju fra 2016, på persisk. Intervjuet er gjort i Iran, og han presenteres som Imam i moskeen på Tveita. Intervjuet er gjort av nyhetsbyrået til sjia-imamer i Iran, Hozeh. Anledningen er at han er med på å arrangere reiser for europeisk sjia-ungdom til Iran, for å markere en høytid. Han snakker om europeiske sjiaers interesse for irans høyeste leder, Ayatolla Khamenei.

Han sier at han er stolt over at de kunne ta med grupper av europeiske ungdommer for å delta på en slik pilegrimsreise. Han forteller at i år har grupper fra Nederland, Norge, Sverige, Tyskland og Belgia deltatt på arrangementet.