tisdag, december 08, 2020

Turkiets offensiv mot Europa


 Redan för tio år sedan varnade jag för det turkiska regeringspartiet AKP:s ansträngningar att infiltrera Europa med hjälp av de stora turkiska kolonierna i bl a Tyskland, Österrike, Danmark och Sverige. 

Det islamistiska turkiska regeringspartiet AKP hade i hemlighet haft en konferens för över 1.500 turkiska politiker. Det anmärkningsvärda var att deltagarna var politiker i ett tjugotal europeiska länder, inte i Turkiet...
Det var parlamentariker från Tyskland, Holland, Danmark, Belgien m m; från Europaparlamentet och kommunpolitiker av turkisk härkomst från alla EU-stater.
De bjöds på resan till Istanbul, inkvarterades på ett fem-stjärnigt lyxhotell och fick frottera sig med turkiska regeringen och höga muslimska dignitärer.
Rubriken för mötet var: "Varhelst en av våra landsmän finns, där finns även vi".
Turkiska medier förbjöds att rapportera om konferensen.

Det främsta instrumentet för islamistisk kontroll då var religionsministeriet Diyanet, som finansierar turkiska moskéer och turkiska föreningar i hela Europa, kontrollerar utlandsturkarnas verksamhet och bl a anställer islamistiska imamer i alla de statsfinansierade moskéerna.

Sedan dess har Erdogans offensiv mot Europa  fortsatt och ökat.

Ledarsidorna ger en aktuell bild av offensiven.

"I dagsläget är det främst tre turkiska statliga myndigheter eller statligt finansierade intresseorganisationer som är etablerade i Europa. Dessa tre har olika roller att fylla och styrs av den turkiska regeringen på olika sätt.

Den aktuella, UETD eller Europeiska turkiska demokraternas union (UETD) grundades i Tyskland 2004 som en icke-politisk intresseorganisation för den turkiska regeringen och etniska turkar som bor i Europa. UETD har efter grundandet mer utvecklats till en lobby- och påverkansorganisation för den turkiska regeringen och för det regerande partiet AKP. UETD är idag etablerat i Tyskland utan också i Frankrike, Belgien, Österrike, Nederländerna samt Sverige. Huvuduppgiften är att driva opinion för president Erdogans politik och i sin tur övertyga turkiska medborgare som bor i Europa att stödja hans politik.

UETD har ett explicit uppdrag att skydda ungdomar med turkiskt ursprung från att påverkas i allt för stor omfattning av europeiska influenser. UETD anklagas för att bedriva, i likhet med den religiösa myndigheten Diyanet, flyktingspionage i flera länder. Det är främst genom UETD som Erdogan bedrivit turkiska valrörelser utanför Turkiet i de turkiska valen.

Den andra, rent politiska, organisationen som liknar UETD gör Agency for Turks Abroad (YTB). YTB ​​var en reaktion på morden utförda av den nynazistiska NSU i Tyskland och andra brott riktade mot turkar i Tyskland. YTB har som huvuduppgift att ta tillvara turkiska medborgares intressen utanför Turkiet. I Sverige representeras YTB av bland annat den tidigare miljöpartisten Rafet Candemir. Candemir kom att fungera som Mehmet Kaplans presskontakt vid hans resor som minister till Turkiet istället för de ordinarie pressekreterarna.

Den tredje organisationen är den religiösa myndigheten Diyanet som i sammanhanget är den största. Diyanet grundades  2006. Myndigheten har sedan starten växt kraftigt  har idag drygt 140 000 anställda.  Diyanet TV lanserades 2012, och sänder nu 24 timmar om dygnet. Verksamheten har utvidgat koranutbildningen att även omfatta tidiga åldrar. Diyanet intar en särställning och har ett starkt beskydd av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan som menar att Diyanet är att likna vid en armé samt att han inte kommer tolerera att Diyanets president, Ali Erbaş, förolämpas. Erdogan har bland annat tillrättavisat det turkiska advokatsamfundet för att de kritiserat Ali Erbaş fördömande av homosexualitet.

Ur ett statsfinansiellt perspektiv är den större än t.ex den turkiska underrättelsetjänsten. Diyanet anställer de imamer som är verksamma vid turkiska moskéer i utlandet. För närvarande är nio svenska moskéer under Diyanets kontroll. Motsvarande siffror för Frankrike är 150 anställda imamer som kontrollerar uppskattningsvis 270 moskéer. I Tyskland, med den enskilt största turkiska diasporan i Europa beräknas Diyanet kontrollera 900 moskéer. I likhet med UETD har Diyanet sitt europeiska huvudkontor i Köln.

Diyanet har använt sig av dessa moskéer för bland annat opinionsbildning till förmån för AKP men även informationsinhämtning av oppositionella vilket bland annat DN har kunnat avslöja.

Samtliga dessa tre myndigheter interagerar med varandra samt med det Muslimska brödraskapet.  Ett exempel på detta är vid invigningen av Uygur Maarip Association i Stockholm 2016 där förutom representanter för UETD och Diyanet även Rafet Candemir och imamen vid Stockholms moské, Mahmoud Khalfi, deltog.

Då Mahmoud Khalfi vid två tillfällen, dels citerad i tidningen ETC men även i Tunis News, vitsordat att han anslutit sig till Muslimska brödraskapets ideologiska uttolkning av islam är det rimligt att dra slutsatsen att de tre organisationerna är att betrakta även som associerade till Brödraskapet om än i en parallell struktur. Turkiet är Brödraskapets största beskyddare bredvid Qatar."