fredag, augusti 14, 2020

Sveriges nedgång och fall...
 

 En viktig artikel från Karl-Olov Arnstbergs blogg.

 Den finländske statistikern Tarvainens prognoser borde få alla svenskar att vakna.

När dagens nyfödda är vuxna räknar han med att Sverige är översvämmat av 3,6 miljoner muslimer. 

Många tycker kanske att statistiska prognoser är "tråkiga", men använd en stund till att läsa igenom denna sammanfattning ORDENTLIGT !

 LÄS OCH FÖRSKRÄCKS !!!

 Stort tack till Tarvainen och Arnstberg !!

****

 

Nordens demografi, projiceringar 2021-2100Kyösti Tarvainen är docent em. i systemanalys vid Aalto-universitetet i Finland. Han är tidigare publicerad på bloggen med sina beräkningar av vart Nordens olika befolkningar demografiskt är på väg. Nu har han gjort en prognos (Tarvainen 2020c) över vad som kommer att hända fram till århundradets slut, om den nuvarande demografiska utvecklingen fortsätter på samma sätt som hittills. I synnerhet är han intresserad av vad som händer med de muslimska minoriteterna.

Sverige är det land där vi kan förvänta oss de största demografiska förändringarna. Om 45 år kommer svenskarna att vara en minoritet i sitt eget land, i förhållande till immigranterna och deras barn. Om 80 år kommer muslimerna att vara lika många som de etniska svenskarna. Se diagrammet nedan och den sista tabellen.

I diagrammet nedan markerar prickarna hur den proportionella andelen personer med svensk bakgrund (SCB 2020) minskat under åren 2003-2020. Den heldragna linjen utgör en extrapolering.

Och så här ser det ut med andelen muslimer procentuellt i Norden:

Diagrammet nedan visar hur stor andelen västerlänningar är nu och kommer att vara år 2100.

Diagrammet nedan visar att immigration och fertilitet har ändrats från 2012-14 (inom parentes) till 2018-19. TFR betyder total fertilitet och är medelvärdet av det antal barn som varje kvinna föder under sin livstid i en population.

Efter år 2015 har nettoinvandringen per år till Danmark och Norge halverats. Till Finland har den gått ner något medan den ökat till Sverige. Det kan också noteras att i Danmark har muslimers nettoinvandring minskat från 25 till 5 procent. Föga överraskande är siffrorna helt annorlunda för Sverige. Muslimers nettoinvandring ligger I Sverige på 52 procent.
År 2019 var de flyktingar som lämnade Danmark 730 fler än de som beviljades asyl. Det beror på att den danska regeringen uppmuntrat återinvandring och gett generösa bidrag till dem som återvänder till sina hemländer. Eftersom danskarna också har gjort klart för migranterna att i Danmark är det dansk kultur och det danska regelverket som gäller, går det inte att dra någon annan slutsats än att Danmark har övergivit den mångkulturella politiken.
Den muslimska befolkningen växer snabbast, om inte immigrationspolitiken ändras i Sverige (Nödvändiga förändringar diskuteras av Tarvainen, 2020a och 2020b). Det beror dels på att fertiliteten är högre, dels på att muslimska män gifter sig med muslimska kvinnor, som ofta hämtas från ursprungslandet. I Finland gifter sig 50 procent av muslimerna med kvinnor som hämtas från utlandet. Motsvarande siffra för icke-muslimska invandrare är 28 procent.
I Sverige har Migrationsverket offentliggjort antalet nyetablerade relationer, vilket inkluderar nya utländska partners till Svenska medborgare. Det har ur det materialet varit möjligt att räkna fram att 49 procent av Sveriges muslimer år 2012 skaffade sig en make eller maka från utlandet. Senare siffror är inte åtkomliga med inga större förändringar har skett i Sverige, med avseende på migrationspolitik och lagstiftning. Procentsiffrorna för Sverige är därför troligtvis ungefär desamma som för Finland. I den sista kolumnen i tabellen nedan visas hur antalet utländska partner ökar, när det antal immigranter som beviljas asyl ökar.
Table 4. Sweden’s population 2020-2100 when the increasing number of foreign spouses is taken into account.

Referenser
Statistics Sweden (2020). Number of persons with foreign or Swedish background (rough division) by region, age and sex. Year 2002–2019.
Tarvainen, K. (2018). Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015–2065.
Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, 39, 147-160.
Tarvainen (2020a) Gästskribent KYÖSTI TARVAINEN: Del 1 – Om den katastrofala demografiska utvecklingen i de nordiska länderna – vad måste göras för att stoppa befolkningsutbytet.
Tarvainen (2020b). Gästskribent KYÖSTI TARVAINEN: Del 2 – Hur invandringspolitiken måste ändras med utgångspunkt i ett demografiskt perspektiv.
Tarvainen, K. (020c). Population Scenarios for Sweden, Norway, Denmark and Finland, 2021-2100. Manuscript. Available at kyosti.tarvainen@gmail.com
Sammanställt av Karl-Olov Arnstberg
https://morklaggning.wordpress.com/2020/08/13/nordens-demografi-projiceringar-for-aren-2021-2100/