måndag, maj 04, 2009

Sverige och Tredje Jihadistiska Fronten

I mitten av februari samlades över 200 sunni-
muslimska shejker och imamer i Istanbul.
Mötet dirigerades av Muslimska Brödraskapet
och syftet var att mobilisera ökat religiöst stöd
för Hamas och ökat hat mot Israel och Västerlandet.
Efter två dagars ständigt upptrappad retorik mot
Israel beslutade imamerna upprätta en ”tredje
jihadistisk front”
(de två första är Afghanistan
och Irak) mot Israel, USA och övriga Västerlandet.
Drygt 90 ”religiösa ledare” undertecknade ett upprop
för jihad och Hamas och mot Israel och alla freds-
initiativ
. De flesta av dessa ”ledare” kommer naturligtvis
från Mellanöstern eller Asien, men anmärkningsvärt nog
är elva bosatta i Europa…. (se också här)
De tre från Danmark (Khalil Asi, Faris Muhammad och
Muhaamd al-Khalid), en från Sverige (Youssef Mohammed
Albrahimi), sex från Storbritannien (Rachid Ghannouchi,
Daud Abdullah, Shah Jahan Abdul Qayum, Latif al-Sa’idi,
Muhammad al-Ani och Muhamad Sawalha), och en från Kosova
(Shaukat Kracji ) kommer alla från Muslimska Brödraskapet.
Med undantag av tunisiern Rachid Ghannouchi, som lanseras
hårt av Brödraskapet
som en ”moderat islamist”och imam Abu
Bashar från Vollsmose, är de alla i stort sett okända på hemmaplan.
De svenska, danska och brittiska regeringarna bör notera att
uppropet hotar de europeiska stater som är "Israels allierade"
och/eller deltog i aktionen för att förhindra vapensmuggling till
Gaza.