fredag, maj 01, 2009

Nu har SIV demonstrerat

SIV är det nybildade nätverket
Socialdemokratiska Israelväner.
På första maj 2008 höjde de den första
israeliska flaggan vid (s)-demonstrationen
på många, många år. Sedan har förenings-
aktiviteterna sakta spirat, bl a ett möte med
israeliska socialister. Nu är det tid för förstamaj.
Observera nedan i SIV:s egen presentation hur
noggrant man försäkrat sig om partiledningens
tillstånd. Naturligtvis en klok åtgärd i ett (s)-parti
där Göran Persson inte längre har något inflytande....
***
SIV Socialdemokratiska Israelvänner
Socialdemokratiska Israelvänner, SIV. En förening i vardande.
Bakgrund
Vi är många socialdemokrater som känner solidaritet med
staten Israel. Några av oss möttes på första maj 2008 på
Norra Bantorget i Stockholm. Sedan dess har vi träffats flera
gånger. Vi har samtalat om partiet, vänskapen till Israel, kriget
i Gaza och om att bilda en riksförening för socialdemokratiska
Israelvänner (SIV).
Vi har talat med partiledningen på Sveavägen och med Arbetare-
partiet och Meretzpartiet i Tel Aviv om våra planer.
Enligt partivännerna i Israel är landet hårt trängt från flera håll:
- Palestinska Hamas hotar Israels existens.
- Israeliska högernationalister på frammarsch hotar demokratin.
Vi känner i våra röda hjärtan över att den israeliska social-
demokratin liksom fredsrörelsen försvagats de senaste åren.
Vår solidaritet med dem är viktig.
Inledning
Israels politik dominerades under årtiondena efter självständigheten
1948 av socialister. Men i och med sexdagarskriget 1967 blev
Israel, mer eller mindre mot sin vilja, en ockupationsmakt.
Efter parlamentsvalet 1977 fick landet för första gången en
högerregering. Ungefär samtidigt tog borgarna över regerings-
makten i Sverige. Dessa händelser bidrog till försämrade
relationer mellan våra länder.
Men under Göran Perssons tid som statsminister (1996 – 2006)
stärktes åter banden. Vi vill verka vidare i den goda andan.
Vi behövs som motvikt
Sedan åratal tycks det finnas en ohelig allians i Sverige mellan
borgerliga israelvänner och vänsterns israelmotståndare.
Dessa till synes oförenliga riktningar verkar vara överens om en
sak:Socialismens betydelse för Israels tillblivelse skall till varje
pris tigas ihjäl. Histadruts (Israel LO), det omfattande
kooperativa näringslivets och kibbutzernas roll i samhälls-
bygget omnämns numera sällan i debatten.
Som socialdemokratiska israelvänner vill vi komplettera och
nyansera samtalet.Samförstånd Vi vill verka i samförstånd
med socialdemokratiska partistyrelsen.
För medlemskap i SIV krävs att man tillhör SAP.
Syfte
Vårt arbete syftar till solidaritet med Israel, ett litet utsatt land
i en fientlig omgivning. Men vi är inte okritiska. Vi motsätter
oss bosättningspolitiken på ockuperade områden.
I likhet med en allt starkare opinion bland israeler och palestinier
stödjer vi planerna på ett livskraftigt och demokratiskt Palestina
sida vid sida och i fred med Israel.
Detta vill vi göra:
Möten, förmedla kontakter, delta i debatter, hemsida.
· inbjuda till en förnyad socialdemokratisk debatt om och engagemang
för det demokratiska Israel inom ramen för partiets mellanösternpolitik
och utan att åsidosätta eller förringa stödet till Palestinas folk.
· förmedla kunskap om Israels socialistiska arv.
· medverka till politiskt och fackligt utbyte med Israel.
· medverka till utbyte mellan Israel och Palestina.
Peter Forslund (vice ordförande i Tensta s-förening),
Bernt Jakobson (styrelseledamot i Engelbrekts s-förening),
Moissis Nikolaidis (vice ordförande i Rinkeby s-förening).