tisdag, maj 05, 2009

I en f d mjölkaffär på Nobelvägen....

Vad har en f d mjölkaffär på Nobelvägen i Malmö
och den f d popsångaren Cat Stevens gemensamt ?
Jo, båda ingår i Muslimska Brödraskapets världs-
omspännande nätverk för terrorfinansiering .
NEFA Foundation har precis utkommit med en
ny rapport:
The Union of Good:
INTERPAL and the U.K. Member Organizations
Den är värd att läsa !