tisdag, maj 26, 2009

Elva frågor om det s k Palestina

Dry Bones via MXp (Tack !):
Elva spännande frågor till de "Palestina"-troende
från den alltid eminente Dry Bones. Kanske UD kan
tillsätta en arbetsgrupp för deras besvarande ?

dagen, svd, pol, riks24, bild, times, hb, dagen, db, db, riks24, pol, pol