tisdag, maj 05, 2009

Bildas Goebbelstur genom Israel

Det f d frikyrkliga studieförbundet Bilda anordnar
numera resor till Israel som ska lära deltagarna
hata allt israeliskt.
En gymnasist från Falun har skrivit en tragikomisk
berättelse om en sådan propagandaresa på Samfundet
"Har nu kommit tillbaka från en delvis statligt bekostad,
veckolång indoktrineringsresa till Israel och Västbanken,
anordnad av studieförbundet Bilda, vilka också försåg
oss med reseledare. Resan erbjöds av min gymnasieskola
som ett alternativ för de elever som läste relevanta program.
Det var en ganska händelserik vecka. Vi träffade minst två
representanter varje dag för olika grupper, som hade för
avsikt att förklara för oss hur onda Israel är."
***
***
***