söndag, maj 24, 2009

Nazister skändar KZ-läger - eller....

Ebensee var ett filialläger till det stora kz-lägret Mauthausen
i Österrike. Det var en arbetsläger, där gruvgångar bröts för
att inhysa vapenfabriker.
För två veckor sedan samlades några dussin överlevande,
främst fransmän och italienare, för att högtidlighålla minnet
av befrielsen.
När gruppen besökte en av gruvgångarna överfölls de av fem
maskerade figurer i något slags uniformer. De överöstes med
nazistiska slagord och besköts med s k softguns.
Gendarmeriet kunde gripa gärningsmännen snabbt.
Alla var chockerade....
Överlevande, politiker, ämbetsmän och folk i allmänhet tyckte
att detta bevisade att nynazismen blomstrade upp i Österrike.
Förslagen om åtgärder haglade: Alltifrån spöstraff till total anti-
nazistisk omskolning.
Sedan kom de stora överraskningen: Ledaren för attackgruppen
var den lilla stadens 17-årige SSU-ordförande och de fyra med-
hjälparna hade han rekryterat från Unga Örnar.....
**
Vad drar vi för slutsatser av detta ?
Kanske att antisemitism inte är parti-
knuten, utan en mentalitet som frodas
via medierna och den s k politiska debatten.
I Europa har vi anledning observera hur
islamiseringen sänkt spärrarna för vad som
är politiskt acceptabelt. För tio år sedan
hade det varit omöjligt att demonstrera under
paroller som "Gasa judarna" eller "Död åt
judarna" i Amsterdam eller Malmö.
Idag har vi sett det hända gång på gång.
Och nästan ingen reagerar.....