torsdag, maj 21, 2009

"Grisar härstammar från judarna - Döda dem !"

Islamister över hela arabvärlden utnyttjar
nu människors okunnighet kring influensa-
epidemien till att angripa kristna och judar.
***
Imamer förklarar att svin (liksom apor) här-
Samtidigt inbillar man befolkningen att
influensan sprids via svin....
Resultatet: Den kristna urbefolkningen i bl a
Egypten berövas en stor del av sitt levebröd.
Självklart utan någon ersättning från de
muslimska myndigheterna.
**
**