torsdag, maj 14, 2009

"Home grown" terrorister - ett stort problem ?


Alla västerländska säkerhetstjänster betonar att
de s k homegrown terroristerna är det stora och
växande problemet i kampen mot den islamistiska
terrorismen.
I Sverige har det knappast varit så. De enda exempel
på "hemodlade" terrorister (d v s utan kopplingar till
internationella nätverk) vi haft var Al-Mujahedon
och kanske Maximusligan......
Däremot finns det ett otal exempel från t ex
***
Nu har Foundation for Defence of Democracies
publicerat en ny rapport
som visar hur terrorismen kan utvecklas i små sub-
kulturer med hjälp av extern "näring" via
framförallt internet.
***
Den bästa analysen av hur "hemodlade" islamistiska
terrorister spirar i Västerlandet finns dock fortfarande
i New Yorkpolisens välkända
***
Det danska justitiedepartementets
utmärkta forskningsrapport
innehåller både en mängd intressanta fall-
studier och en omfattande biografi.