måndag, maj 04, 2009

SIV träder fram

Ur Aktuellt i Politiken via Sapere Aude !
Dags att skapa "Israelvänner"
Debatt 090504

Vi är Israelvänner, men inte okritiska, skriver fyra
socialdemokrater, som inbjuder intresserade S-
medlemmar att vara med och bilda SIV, en förening
för Socialdemokratiska Israelvänner.
Första maj 2008 inledde några socialdemokratiska

israelvänner ett samtal. Samtalet, som pågår fort-
farande, handlar om våra sympatier för Israel, om
partiets uppfattning, om kriget mot Hamas i Gaza,
om möjligheterna för Sverige och EU att bidra till
dialog mellan Israel och Palestina.Efter kontakter
med den socialdemokratiska partiledningen och de
israeliska kamraterna i Arbetarepartiet och
Meretzpartiet inbjuder vi intresserade S-
medlemmar att vara med och bilda SIV, en förening
för Socialdemokratiska Israelvänner.
***
Läs hela artikeln
**
Läs också Nu har SIV demonstrerat !
**
De numera fyra inbjudarna är
Peter Forslund
sekreterare
Bernt Jakobson
ombudsman
Moissis Nikolaidis
småföretagare
Tommy Waidelich
riksdagsman
**
Lycka till !