torsdag, april 30, 2009

"...se till att det inte händer igen"

"Det som har hänt kan man inte ändra på,
men man kan se till att det inte händer igen"
Anne Frank
***
På bakgården till huset Langenstrasse 69 låg tidigare
den judiska församlingens i Stralsund synagoga.
Byggd 1785 - invigd 30 mars 1787
ombyggd 1913 - återinvigd 7 september 1913
Natten mellan 9 och 10 november 1938 antändes
synagogan av nazisterna och blev delvis förstörd.
Synagogan tvångssåldes 1939 till staden Stralsund
och överlämnades till Technische Nothilfe. Under
bombningarna 6 oktober 1944 blev synagogan
kraftigt förstörd.
***
Fanatism och hat ledde till att Judiska Församlingen
spriddes för alla vindar och dess medlemmar
deporterades och mördades.
***
(Minnestavla uppsatt i Stralsund i april 2009 av
förbundskansler Merkel och överrabbin Wolff.
Samtidigt återinvigdes den judiska
***
Den judiska församlingen växte kraftigt under
den period Stralsund tillhörde Svenska Pommern.
Den judiska befolkningen fick en omfattande politisk
och ekonomisk frihet, vilket ledde till snabb
ekonomisk tillväxt i Svenska Pommern.
Bland annat har de kända varuhusen Wertheim,
Tietz, Hertie och Kaufhof alla sitt ursprung i
två judiska manufakturaffärer i Stralsund.
***