måndag, april 20, 2009

FN firar Hitlers födelsedag....

Timmarna innan det beklagliga Durban 2-spektaklet
öppnas meddelar även Nya Zealand att man beslutat
bojkotta rasistkonferensen.
Ystads Allehandas ledare idag är tänk- och läsvärd:
"Borde inte tolereras
I dag, på Adolf Hitlers födelsedag, inleds FN:s konferens
om rasism i Genève, också kallad Durban II.
Det skulle kunna ses som ett tecken.
Risken för att Genévemötet blir en upprepning av vad
som hände i sydafrikanska Durban 2001 är nämligen stor,
vilket allt fler inser.Då urartade konferensen i ett
antiisraeliskt spektakel. Sionism likställdes med rasism,
vilket fick Israel och USA att i protest lämna Durban.
*
I EU-kretsen har diskussionen inför Durban II varit intensiv.
Man har velat agera gemensamt, vilket diskuterades så
sent som i skrivande stund på söndagen.
Den senaste tidens förhandlingar om sluttexten har också
tolkats som försiktigt konstruktiva. Många kontroversiella
delar i det 60 sidor långa dokumentet har strukits, så att
detta nu endast omfattar 17 sidor.
Ändå bedöms fortfarande risken för att antisemitiska
krafter på nytt ska ta över som stor.
"Det finns en oro för hur själva mötet ska gestalta sig",
har utrikesminister Carl Bildt (M) slagit fast.
Ändå har Sverige valt att delta, om än inte på politisk nivå.
I stället skickar man en tjänsteman.
Det är en tjänsteman för mycket.
Inte minst sedan både Nederländerna och Australien
på söndagen meddelade att de inte kommer att närvara
i Genève.
De ansluter sig därmed till Israel, Italien, Kanada och USA,
vilket EU i samlad tropp borde göra.
**
Dagens FN-system har gång på gång visat sig vara synnerligen
illa lämpat för att agera universellt i frågor som rör värnandet
av mänskliga fri- och rättigheter – och bättre som diskussions-
klubb.
Diktaturer har samma status i FN som världens
demokratiska stater.I FN:s råd för mänskliga rättigheter
verkar stater som har satt brott mot de mänskliga rättigheterna
i system. Där återfinns Nigeria, Egypten, Indonesien, Kina,
Pakistan och Saudiarabien.
Ordförande för Durban II är Ryssland. Dessa länder vill
naturligtvis inte få sina egna brott eller brister belysta, utan
väljer hellre att ge sig på den ende demokratiska staten i
Mellanöstern. Så försöker man vända strålkastarljuset bort
från den egna avsaknaden av demokratiska fri- och rättigheter.
**
I Genève kommer, i linje med detta, också Irans president,
Förintelseförnekaren Mahmoud Ahmadinejad, passa på att
sola sig i glansen från världssamfundet. Använda FN för
att inför iranierna legitimera och stärka sitt envälde.
FN borde inte låna sig till liknande. Och så länge risken
kvarstår för att FN-systemet ska kapas av illasinnade,
borde Sverige tillsammans med andra, verkliga förkämpar
för MR-frågor, agera för att finna bättre forum."
***
UPDATE:
Även Polen bojkottar konferensen
**
**