fredag, april 24, 2009

Kopplingen sharia - terrorism

Shariah Finance Watch bevakar den snabba
västvärlden. Visserligen har den ekonomiska
krisen just för tillfället bromsat expansionen,
men näringslivet tror fortfarande att finansiell
jihad är en tillväxtbranch....
SFW presenterar nu en rapport med 27 islamiska
"välgörenhetsfonder" som har nära kopplingar till den
internationella terrorismen och som använder sig av
shariabanker för att transportera miljarder runt världen...