måndag, juli 23, 2012

Så ser egyptisk TV ut idag...

Den egyptiska TV-n genomgår just
en stor förändring sedan islamister
och salafister övertaget makten i
landet.
Den populäraste TV-sändaren är
salafisternas al-Ummah.
De har nu startat en kvinnlig kanal
med namnet Maria-TV, uppkallad
Maria... 
Sex timmar om dagen sänder nu en
helt kvinnlig redaktion, där samtliga
bär burqa, salafistiska nyheter
lämpade för kvinnor.
Då en av kanalens grundprinciper
är den fullständiga åtskillnaden
mellan könen hoppas man snart få
överta en av de befintliga
sekulära TV-sändarna.
***