tisdag, juli 24, 2012

Lögner om Jerusalem

Krister Renard kommenterar en av de
vanligaste myterna om Jerusalem:
Att staden skulle ha något slags
historisk anknytning till islam
och t o m vara en "helig stad"
inom muhamedanismen...
**
Betrakta nedanstående bild (klicka på bilden
för att förstora) från BBC:s hemsida, hämtad
för några dagar sedan från den avdelning som
handlar om den kommande Olympiaden i
London 2012. 
Palestinas huvudstad är således, enligt BBC,
Jerusalem medan Israels huvudstad (som är
Jerusalem) inte nämns. Och då hör till saken
att det inte ens existerar någon palestinsk
stat, och en stat som inte existerar kan
knappast ha någon huvudstad.

Palestinierna hävdar att de bebott det område,
som idag kallas Israel plus Västbanken och Gaza,
”sedan urminnes tider” (ett uttryck som intill trött-
sam upprepning används av muslimerna och som
västerländska media kritiklöst accepterar, trots att
det inte stämmer med fakta).
Det som idag kallas Israel (plus Västbanken) var
ett judiskt land redan 1240 f Kr, dvs nästan 1900 år
innan det fanns några araber där (palestinierna är
för övrigt inget eget folk, de är helt enkelt araber
som bott i området kortare eller längre tid – de allra
flesta har sina rötter där mindre än 100 år bakåt i
tiden). Idag hävdar araberna (och många väster-
ländska media) att judarna är inkräktarna, som den
ursprungliga befolkningen, dvs araberna, i sin stora
välvilja möjligen skulle kunna tillåta bo i landet om
de underkastar sig islam och lever under förtryck
(Hamas är mer inne på linjen att de skall utrotas).
**
I 1917 års svenska bibelöversättning förekommer
i Gamla Testamentet (vilket är exakt samma sak
som judarnas Heliga Skrift, bortsett från att böck-
erna står i annan ordning) ordet "Jerusalem" 529
gånger. ”Davids stad” (en synonym för Jerusalem)
förekommer 49 gånger och ”Sion”, som i allmänhet
syftar på Tempelberget i Jerusalem, förekommer 113
gånger i samma text.
Det finns ingen stad på jorden som är så starkt
förknippad med det judiska folket som Jerusalem!
**
I Koranen förekommer inte ordet ”Jerusalem” explicit
en enda gång (ange i så fall vilken sura och vers tack
– men det kan du inte, eftersom ordet inte finns där).
Det finns en sura, 17:1, som handlar om Muhammeds
nattliga himmelsfärd, som enligt islams uttolkare
nämner Jerusalem indirekt (Al Aqsa).
Men det är en ren tolkning. Versen lyder:
"Honom allena all ära, honom, som lät sin tjänare
företaga en nattlig färd från det fridlysta templet
till det allra avlägsnaste templet, vars hela omkrets
vi välsignat, för att visa honom några av våra tecken!
Han är förvisso den Hörande, den Seende."
(Zetterstéens översättning från 1917)
"Tjänaren" i texten är uppenbarligen Muhammed.
Vad som menas med "det allra avlägsnaste templet"
(al-masdjid al-aksa), eller som det står i en annan
översättning "den mest avlägsna böneplatsen", är
långt ifrån klart, men enligt den islamska tolkningen
så avses det som idag brukar kallas Tempelberget
i Jerusalem. Al-Aqsa-moskén har fått sitt namn
efter denna vers, men denna moské tillkom på
700-talet dvs ca 100 år efter att ovanstående
vers skrevs. Denna moské är således i efterhand
döpt efter ovanstående sura och bevisar inte på
något sätt att den ursprungliga texten avser en
plats i Jerusalem.
**
Trots att bevisen för judisk anknytning till Jerusalem
är överväldigande (att förneka detta kräver oanade
nivåer av hjärndödhet alternativt oärlighet) och
trots att det knappast finns några som helst bevis
för att islam har någon anknytning till Jerusalem
(annat än att man med våld erövrade staden 634
e Kr), hävdar palestinierna att detta varit deras
stad ”sedan urminnes tider” och att judarna inte
har någon som helst anknytning till staden (detta
påstod t ex Arafat gång på gång).
Hur fräck får man vara egentligen? Men det värsta
är inte arabernas fräckhet. De har ju i alla fall ett
syfte med att ljuga. Det värsta är Godhetskörens
ofattbara naivitet, när man köper detta budskap.

Allt fler västerländska media har som sagt börjat
acceptera den arabiska historieversionen, vilket
t ex framgår av bilden ovan. Vid flera tillfällen
har man i västerländska media (bl a BBC) ifråga-
satt om det överhuvudtaget funnits ett judiskt
tempel i Jerusalem.
***