söndag, juli 15, 2012

Ny KGB-agent avslöjar sig i Danmark

blommat upp i Danmark.
Den tidigare riksantikvarien och
chefen för Nationalmuséet Olaf
Olsen erkänner sig ha arbetat
för KGB ända från 40-talet.
Den nitiske ungkommunisten
Olsen sammanställde 1947 ett
stort register över drygt 500
kulturpersonligheter och veten-
skapsmän. Förutom vanliga per-
sonalia innehöll registret upp-
lysningar om personernas polit-
iska liv. Registret överlämnades
till KGB, som använde det för
rekrytering. Nutida historiker
menar att det lika gärna kunde
fungerat som dödslistor vid en
sovjetisk ockupation...
**
Och sedan tycks arbetet ha
fortsatt ända fram till början
på 50-talet. PET avslöjade
honom 1951, men undvek
 ett åtal eftersom det kunde
avslöjat en av tjänstens
källor i kommunistkretsar.
***
“I dag fortryder jeg og ville
ikke have gjort det samme.
Men dengang var jeg en
ung, glad og naiv kommunist”
Olaf Olsen
****