fredag, juli 13, 2012

Folkrätten: Judéen/Samarien inte förbjudet för judar

Ett genombrott för folkrätten.
Det kan man lugnt beteckna
den kommande Levyrapporten
som. Tre framträdande israeliska
jurister har på regeringens uppdrag
granskat Yeshas (d v s Judéen och
Samariens) folkrättsliga status.
Inte oväntat raserar rapporten EU:s
och FN:s gamla härvor av lögner.
Man kan inte "ockupera" territorium
som inte ägs av någon. Man kan inte
bestämma att ett visst territorium
ska vara förbjudet för en viss etnisk
grupp ("judenrein"), som bl a svenska
regeringen hävdar....
Läs en utförligare artikel om denna
banbrytande rapport på Israel i Sverige,