onsdag, juli 18, 2012

Pionjär inom shariafinans avslöjas som knark- och terroristbank

Världens näst största bank HSBC,
Hongkong & Shanghai Banking Corporation,
djupt involverad i penningtvätt åt mexikanska
knarkkarteller, sanktionsbrott åt bl a Iran och
förbindelser med den islamistiska terrorismen.
**
Med tanke på att HSBC ursprungligen sattes
upp för att finansiera engelsmännens opium-
export från Indien till Kina, så har de ju
nästan återvänt till ursprunget...
HSBC har också varit pionjär inom
s k shariaunderkastad finansiering och
bankverksamhet
under brandnamnet HSBC Amanah.
Det visade sig inte bli den guldgruva
man hoppats.
Läs dock Rachel Ehrenfelds artikel om
Finansiell Jihad.
**
En stunds sommarläsning i Senatens rapport
om HSBC:s skumma aktiviteter:
Se sid 112-187 kring hur man kringgick de inter-
nationella sanktionerna mot bl a regimen i  Iran,
sid 188-239 kring samarbetet med den saudiska
banken Al-Rajhi med kopplingar till Al Qaeda,
sid 225-244 kring samarbetet med två terror-
kopplade shariabanker i Bangla Desh.
**
Jihad Watch om Al Rajhi Bank:
One of the most damning parts of the
report details HSBC's relationship with
Saudi based Al Rajhi Bank, a member
of Osama bin Ladin's 'Golden Chain'
of important Al Qaeda financiers.
The relationship has spanned decades,
perhaps that is why even when HSBC's
own internal compliance offices asked
that it be terminated in 2005, even
when the US government discovered
hard evidence of Al Rajhi's relationship
with terrorism, HSBC continued to busi-
ness with the bank until 2010.
Al Rajhi bank is owned by the billionaire
Al Rajhi family and holds $59 billion in
assets. It is Saudi Arabia's largest
private bank.
Al Rajhi's links to terrorism were con-
firmed in 2002 when U.S. agents
searched the offices of a Saudi non-
profit and U.S. designated terrorist
organization, Benevolence International
Foundation (page 193).
In that raid, agents uncovered a CD-ROM
listing the names of financiers in Osama
bin Ladin's elite 'Golden Chain.'
One of those names was Sulaiman bin
Abdul Aziz Al Rajhi, a founder of Al
Rajhi bank....