söndag, juli 22, 2012

Framgång för yttrandefriheten - i USA

Pamela Geller vann igår en stor framgång
för yttrandefriheten. En domstol beordrade
Stor-New Yorks lokaltrafik (MTA) att sätta
upp dessa skyltar på alla sina stationer:
Bakgrunden var att Geller och många
andra MTA-passagerare reagerade över
en anti-israelisk reklamkampanj hos MTA
för ett år sedan. När Geller ville köpa
annonsplatser för en motkampanj
vägrade plötsligt MTA.
**
Gellers advokat David Yerushalmi säger:
“The court found that our client’s advertisement
attacking savages who engage in jihad against
Israel could be understood to be demeaning to
those Muslims who support violent jihad against
Israel. 
But the response to that is – so what? And that is
effectively what the court said. 
The First Amendment is not designed to protect
just polite, politically correct speech that offends
no one. The First Amendment was specifically
designed to protect those who dare challenge
the political orthodoxy by quite rationally linking
Islam’s sharia-mandated jihad against the ‘infidel’
Christians and Jews who dare occupy any part of
the world that Islam claims as its own.”
**
“Indeed, we have just recently learned how even
the FBI and the military are afraid to investigate
connections between Islam's jihad and violence,
and it was this fear and politically correct censor-
ship by FBI agents that permitted Major Hasan
to carry-on a dialogue about jihad against infidels
with the known terrorist Anwar al-Awlaki until
Hasan ultimately acted on his sharia-mandated
jihad and murdered 13 Americans and wounded
29 others.”
***
Observera att han säger:
Första författningstillägget (om yttrandefrihet)
är inte avsett att försvara artigt, politiskt korrekt
mummel som inte stöter någon.
Första tillägget skrevs ursprungligen för att för-
svara dem som vågar ifrågasätta den
politiska ortodoxin (d v s PK).
***
Nu tänker Geller och hennes meningsfränder
komplettera kampanjen med dessa skyltar:

***