måndag, juli 09, 2012

Folkhemmet kan inte LJUGAS BORT

Den suveräna krönikören Julia Caesar
berättar om hur Aftonbladet försöker
ljuga bort det svenska folkhemmet... 
I dagens Sverige är Per Albins svenska
folkhem naturligtvis en nagel i ögat
på mångkulturalismens profeter.
Julia påminner oss därför: Ett folk
som känner sina rötter och sitt
ursprung kan inte manipuleras
av historieförfalskare.
**
"Sverige ska monteras ned som nation.
Etniska svenskar ska upphöra att existera
som folkgrupp. Alla på jorden ska vara ett
enda blandat, härligt färgrikt folk som fritt
strömmar över de gränser som på sikt ska
utplånas. Som ett steg på vägen mot det
universella Utopia ska den svenska
välfärdsstaten förvandlas till grus och aska.
Destruktionen är i full gång. När vi inte
längre har någonting att försvara har de
onda krafterna nått sin slutliga
destination.
Ett skräckscenario? Förvisso.
En grundlös fantasi?
Nej, inte alls.
*
Utplånandet av nationer och kulturer är
målet för starka både inom- och utom-
parlamentariska krafter i hela världen.
Okunnighet och historielöshet hos allmän-
heten är två av medlen. Andra medel är
en tynande nationell självkänsla som
har undergrävts i decennier och diffusa
skuldkänslor som är tacksamma att
exploatera.
*
I Sverige har vi kommit långt – kanske
längst i världen – i den nationella ned-
monteringen.
Skolan, påhejad av politikerna, har gjort
sitt för att undergräva kunskaper
om vår historia och pulvrisera en
bildningstradition som för bara några
decennier sedan levde och blomstrade.
Journalistkåren har sedan 1960-talet
aldrig missat ett tillfälle att upphöja
globalisering och mångkultur till
riksnorm och kasta skit på Sverige
och svenska folket.
Lika länge har politikerna dagligen
stretat med uppgiften att förvandla
Sverige till ett mångkulturellt inferno.
De har sannerligen lyckats."
(.....)
"Vi bär alla på en berättelse
Historieförfalskning ska inte få pågå
utan motstånd.
Vi bär alla på en berättelse. Ordet
”berättelse” har blivit ett politiskt
modeord som i dag används av så
gott som alla politiker med själv-
aktning. SD-ledare Jimmie Åkesson
använde det flitigt under sitt tal i
Almedalen på måndagen.
En av dem som först myntade
begreppet är Jonathan Sacks, över-
rabbin för Storbritanniens judar,
Recreating Society” (2007).
Han citerar den skotske filosofen
Alasdair MacIntyre:”Människan är i
sina handlingar och praktik likväl
som i sin fantasi väsentligen en
historieberättande varelse. Han är
det inte nödvändigtvis från början,
 men blir genom sin egen historia
en berättare av historier som gör
anspråk på sanning.
Men nyckelfrågan för människor
handlar inte om deras eget författarskap;
 jag kan bara besvara frågan ”Vad ska jag
göra?” om jag kan besvara den första
frågan: ”Vilken eller vilka berättelser är
jag själv en del av?”.
Vi har rätt till våra egna berättelser
Så vems historia är det som ska berättas?
I dag dränks vi i tyckareliternas politiskt
korrekta lögner och tillrättalägganden av
den verklighet som pågår runt omkring oss.
Mediebruset dånar allt högre. Vi är många
som inte känner igen oss, det är som om
medias bilder kommer från en annan galax.
Vi kan stänga av, som den vän jag berättade
om i början av texten. Vi kan välja vad vi
utsätter oss för. Vi är skyldiga oss själva
att värna den ömtåliga kärna vi har inom
oss. Och vi har rätt till våra egna berättelser.
Det är skillnad på historia och minne,
skriver Jonathan Sacks.
Historia är någon annans berättelse.
Den handlar om saker som hände
någon annanstans, i en annan tid.
Minnet är MIN historia.
Det handlar om saker som hände MIG.
Minnet är en viktig del av vår identitet.
Det är den historia som JAG är en del av,
den pågående berättelse där JAG ingår.
Den historien kan vara gammal. Men jag
är en del av den.
Historia ger svar på frågan ”Vad hände?”
Minnet besvarar frågan ”Vem är jag?”
(....)
"Släktforskning är en revolutionär
rörelse
Nästa steg i att skriva sin egen historia
är att släktforska. Släktforskning är en
folkrörelse. En revolutionär rörelse som
är ett vaccin mot historielösheten.
Ett folk som känner sina rötter och
sitt ursprung kan inte manipuleras
av historieförfalskare.
Fast jag nyss har börjat, och nästan
bara har hunnit ta itu med en tjock
lunta som en moster har skrivit
på lösa lappar med ett gummi-
band omkring, (”Ta hand om det här du
 Julia”) känner jag en oerhörd respekt för
dem som levde före mig.
Vi kommer av ett folk av torpare, bönder
och dragoner, ett stolt, dugligt och egen-
sinnigt folk som med hårt arbete byggde
det land som våra politiker nu är i full färd
med att förstöra. Vi förvaltar deras arv, vi
är skyldiga att hedra dem.
***
Läs hela

Julias söndagskrönikor publiceras av
Snaphanen och HRS och brukar snabbt
sprida sig i bloggosfären.