måndag, juli 02, 2012

Norske terrorkonvertiten namngiven

Sunday Times kunde på söndagen
rekryterats och utbildats av Al Qaeda.
Sedan konverteringen går han under
namnet Muslim Abu Abdurrahman.
Mannen är omkring 35, etnisk norrman
och tidigare ostraffad.
Tidningen har också spårat upp var i
Jemen han befinner sig och spekulerar
om att hans terroruppdrag handlar om
kapningen av ett amerikanskt flygplan
i samband med Olympiaden. Naturligt-
vis spektakulärt och medialt som så
ofta när Al Qaeda slår till...
Men allt är spekulationer.
**
According to media reports, on Sunday
 07/01/201, Muslim Abu Abdurrahman was
believed to have been in the southeastern town of
Azzan,  the longtime home of AQAP, until
last month.
He then moved to Dammaj, a town in the north.
Security officials claimed he have selected a target,
 believed to be a US passenger jet, and should be seen
 in the context of Al-Qaeda's continuing ambitions to
blow up American planes.
 It is a fair assumption that the attack is scheduled
to the London Olympic games between
07/27/2012  and  08/12/2012
****