söndag, november 08, 2020

Lundapolitiker med terroristförflutet....

 

 


Sydsvenskan ger oss den dystra nyheten att kommunisten Saima Jönsson Fahoum blivit 2:e vice ordförande i socialnämnden i Lund. Hon torde därmed få betecknas som en av de tyngsta oppositionspolitikerna i kommunen.

Vem är då denna Saima ?

Inte bara kommunist sedan många år, utan också med ett gediget förflutet från terroristkretsar. Länge gift med PFLP:s underrättelsechef (som bl a dirigerade den s k Blekingegadeligan i Danmark). Saima var också själv aktiv som terrorkurir i Mellanöstern, Frankrike och Sverige.

Jag skrev om henne 2010 och det tål att läsas igen:

Nu när nästan alla terrordåd har en rent
islamistisk bakgrund glömmer vi lätt hur ny
islamismen som ett globalt hot egentligen är.
För trettio år sedan var det få utanför
experternas krets som visste något om
Muslimska Brödraskapet eller wahhabismen.
Jihad var ett okänt begrepp i Västerlandet.
När kom egentligen den stora genombrottet ?
Jag skulle säga 1979.
 
Då skedde två epokgörande händelser:
Islamisternas statskupp i Iran och de extrema
wahhabisternas ockupation av Kaban i Mecka.
Efter det kan vi se hur den kommunistiska
terrorismen börjar tyna bort och ersättas av
en mäktig våg av islamism.
Prophet of Doom har gjort en tidslinje för de
betydelsefulla åren.
***
En intressant bild av hur hotet såg ut dess-
förinnan ger IB-mannen Gunnar Ekberg i
sina läsvärda memoarer "De ska ju ändå
Hans motparter var Fatah, PFLP, DPFLP m fl,
som ju alla var mer eller mindre KGB-
kontrollerade marxistiska rörelser.
Det betydde också att de kunde räkna med
praktiskt och ekonomiskt stöd från den
stora extremvänstern i Europa.
**
Gunnar Ekberg ger en fascinerande bild av en
kvinna som än idag är framstående vpk-politiker
i Skåne: Saima Jönsson Fahoum (alias Dina
Karlsson). Under några år sedan satt hon t o m
i Polisstyrelsen i Skåne.
En lite ovanlig karriär för den som startade som
springflicka åt PFLP:s terrornätverk....
Ekberg berättar när han överlämnar ett kuvert
till "Dina Karlsson" på uppdrag av PFLP:s terror-
chef Wadi Haddad:

"Alltihop tog tre minuter. Sedan dess har

jag inte sett Saima Jönsson. Men efterhand

har bilden klarnat. Saima Jönsson, som

studerade till läkare, hade hösten 1972

kontakt med Wadie Haddad och fungerade

som kurir för denne.

Vid ett av mina samtal med Wadie Haddad

om barfotaläkare, som organiserades i

Folkfrontens regi, menade han att läkare

var en utomordentlig täckmantel för olika

underjordiska aktiviteter.

"Folk tenderar att lita på läkare", sade han.
I april 1973 ska Saima enligt underrättelse-

källor ha fått i uppdrag att överlämna

brev från Folkfronten till den senare

mördade Basil al-Kubaisi. I maj 1973 ska

hon ha forslat vinbuteljer med sprängämne

till Paris och till en "Michel" tillhörande Folk-

fronten. Michel var med stor sannolikhet

identisk med en person boende i Sverige.
Saimas täcknamn hos Folkfronten var

Dina Carlsson. Det framkom i samband med

att ett turkiskt-palestinskt terornätverk

avslöjades i Paris i december 1973.
Enligt samma underrättelsekällor ska

Saima ha varit inblandad i förberedelserna

inför den av Folkfronten och Japanska Röda

Armén utförda aktionen mot Shell-

raffinaderierna i Singapore i januari 1974.
I juli 1975 dödades två franska säkerhets-

agenter och en Folkfrontsrepresentant,

Michel Moukarbal, av Carlos. Mordet på

Moukarbal motiverades av att denne

hoppat av från Folkfronten och kontaktat

den franska säkerhetspolisen. Bland

Moukarbals tillhörigheter fanns Saima

Jönssons namn och telefonnummer

tillsammans med uppgifter om KAK och

KUF i Danmark.

Under sommaren 1975 sände Saima

ett kuvert med fem brev till Central-

lasarettet i Karlskrona från läkar-

stationen Lilldal på Tjörn. Breven var

delvis skrivna i kryptisk form och adresserade

till personer endast angivna med förnamn

och undertecknade med Saimas täcknamn

Dina.Saimas konspirativa kontakter med

Folkfronten, och de därpå följande

kontakterna med sjukvårdspersonal

med anknytning till Folkfrontens hemliga

cell i Göteborg, var en av de bärande

anledningarna till att Säkerhetspolisen

och IB:s avdelning 03 började intressera

sig för sjukvården i Göteborg. Detta ledde

så småningom till den så kallade sjukhus-

affären i Göteborg 1975.

Saima Jönsson gifte sig 1976 med Marwan

El-Fahoum, Folkfrontens underrättelsechef,

som i maj 1979 blev Folkfrontens främsta

kontakt med de danska kamraterna och

dessutom stod för deras konspirativa

kontakter i Sverige. Dessa innefattade bland

annat kontakter i samband med inbrottet i ett

av svenska armens vapenlager och i samband

med planerna på att kidnappa den svenske

miljardärssonen Jörn Rausing i januari 1985."

****

Läs också Lena Breitner på Tankar om IB: