tisdag, mars 15, 2022

TISDAGENS LÄGESRAPPORT FRÅN UKRAINA

              UPPDATERAS LÖPANDE UNDER DAGEN

 

UPPDATERAS: Inga ryska framgångar – Kyjiv är inte belägrat – terrorbombning och folkmord fortsätter
 

Det senaste dygnet har inte inneburit några ryska framgångar, utan det verkar snarare som att rysk trupp dragit sig tillbaka på en del platser. Tvärt om är Kyjiv fortfarande varken belägrat eller omringat oavsett vad media säger och rysk trupp har fortfarande bara nått förstäderna motsvarande Märsta och Norrtälje med svenska mått mätt. Ett ryskt anfall mot den faktiskt belägrade staden Mariupol har slagits tillbaka, och ett mindre antal civila har även lyckats evakueras från staden. De ryska terrorbombningarna av städerna och folkmord av befolkningen både i stad och på landsbygden fortsätter, men också protesterna mot ockupationen i exempelvis Cherson och Melitopol. Kyjiv kommer inte heller falla snart och Ryssland har alltså inte ens lyckats inta den betydligt mindre staden Mariupol, trots att den är omringad och belägrad, vilket Kyjiv alltså inte är.

Monumentet på Självständighetstorget (Maidan) i Kyjiv.

Rubrikvalet ovan är då flera olika svenska mediakanaler hävdar att Kyjiv är belägrat och att staden ska anfallas och snabbt falla. Verkligheten är alltså att rysk trupp bara nått förstäder, och kan liknas vid att det står i Märsta (och tagit Arlanda, fast inte Bromma och inte Skavsta flygplats), samt att de står i Norrtälje. Kyjiv är dock en större stad än Stor-Stockholm, men med högre befolkningsdensitet, men liknelsen fungerar ändå.

Staden är alltså inte belägrad. I själva verket nås inte staden annat än av det mest långtskjutande ryska raketartilleriet, utan det mesta av bombandet av staden sker med flyg, kryssningsrobotar eller semiballistiska robotar som Iskander eller numera också Tochka sedan Ryssland börjat få slut på de modernare iskander.

Som exempel på att staden inte är belägrad kan flyktingar fortfarande fly via järnvägen, och det finns flera öppna trafikleder in till och från staden..

Vad gäller påståenden om att Kyjiv ska falla, så har Mariupol vid Azovsjön varit omringad sedan den första mars (se Wikipedias artikel om belägringen av Mariupol). Ändå har nu Mariupol hållit ut i fjorton dagar, trots att hela staden nås av ryskt artilleri, trots att det inte finns el, mat, värme eller vatten.

Kyjiv är tio gånger så stort. Den som tror att Kyjiv skulle falla snabbare än Mariupol behöver nog skaffa sig en analys.

Nederlagsdoktrinen i svenska medier är skrämmande – låt oss hoppas att Sverige inte hamnar i krig, för då kommer det kablas ut dagligen om hur Sverige ska falla, förlora och ge upp det närmsta dygnet.

Verkligheten är att Ukraina och ukrainarna gör motstånd. Det betyder inte att kriget är vunnet, annat än moraliskt och psykologiskt, och det här är inte en sprint utan ett maraton. Men man bör visa respekt för de ukrainska uppoffringarna och sluta utmåla det hela som att de när som helst ska förlora, när man i själva verket åstakommit stordåd mot en på pappret övermäktig angripare.

Men krig avgörs inte på pappret, och inte av pappersförband eller papperslistor av materiel eller papperslistor med utbildade soldater. Något som svenska försvarspolitiker bör ta till sig. Krig avgörs med automatkarbinen i hand, pansarvärnsvapnet på axeln, bakom kontrollerna i en stridsvagn, i ståvärnet, i smygandet i skogen, i eldöverfallen, i luftstriderna, i hytten på den mobila luftvärnsradarstationen. Och framför allt bakom ratten på en lastbil, som får logistiken att fungera.

För övrigt är beskedet nu att premiärministrarna från Polen, Tjeckien och Slovakien idag reser till Kyjiv för att träffa Ukrainas president samt premiärministern rapporterar nyhetsbyrån AP. Knappast något man gör till en belägrad stad.

Det betyder inte att det är trevligt i Kyjiv. Ryska terrorbombningar fortsätter, liksom av flera andra ukrainska städer som Charkiv och förstås Melitopol. Terrorbombningar nattetid har därtill en psykologisk effekt i att beröva befolkningen trygg och återhämtande nattsömn, men man kan inte bomba ett folk till att få dem att älska dig, utan motståndsviljan och avskyn mot Putin blir bara större med varje bomb som faller. Och den som förlorat sitt hem och sina anhöriga har inget kvar att förlora, utan kommer bli en livsfarlig fiende.

I Charkiv uppges mer än 600 bostadshus förstörts helt och hållet enligt borgmästaren. Det är trettioen bostadshus om dagen, om man nu vill räkna så.

Bloggen länkade igår till The Guardians intervjuer med överlevande vittnen från små byar, som vittnar om ryska krigsbrott, folkmord, summariska avrättningar av civila och förstörande av bostadshus helt utan anledning. Till skillnad mot städerna som håller ut och där befolkningen fortfarande kan rapportera om situationen så beslagtar ockupationstrupperna datorer och mobiltelefoner i de små byarna, och avrättar civila i vad som bara kan beskrivas som ett folkmord och etnisk rensning. Detta hamnar inte på Internet och är en del av Putins ryska värld eller ryska fred Russki Mir, som inte når fram i rapporteringen som oftast fokuserar på städerna.

Diktaturen i Kreml ska begärt hjälp från diktaturen i Beijing. Det handlar om vapenleveranser och förnödenheter som fältransoner. Tydligen börjar Ryssland få slut på både ammunition och mat för soldaterna efter tre veckors krig. Det blir ett avgörande besked från Beijing och syftet med svaret kan vara olika – hur skadar Kina Västvärlden bäst utan att Väst tappar ekonomiskt och slutar köpa kinesiska produkter? Förlänga kriget, förkorta kriget, få Ryssland att vinna eller förlora? Helst vill man nog ha en så lång konflikt som möjligt, dvs stödja lagom så att det inte kan bli ett avgörande, men så att en långvarig konflikt gör Ryssland allt mer beroende av Kina, samtidigt som Väst måste fokusera sin försvars- och säkerhetspolitik mot Ryssland och lämnar frikort åt Kina i Asien och Afrika.

Rimligtvis kommer således Kina sälja en del mat, vapen och ammunition till Ryssland i utbyte mot rabatterad olja och gas (som dock exportinfrastrukturen sätter begränsningar på), men inte så mycket att det blir krigsavgörande.

Aktuell lägeskarta enligt Wikipedia nedan. I princip inga förändringar alls.

Källa: Wikipedia Licens CC-BY-SA

Nu på förmiddagen uppger ukrainas försvar att man återtagit vägavsnitt utanför Mykolaijiv, så benet upp med rysk trupp som försöker gå runt staden är nu delvis avklippta och kommer nog drabbas av dålig stämning. Länk finns här med mycket bra detaljerade lägeskartor på de enskilda fokusområdena. Enligt Reuters har man även pressat tillbaka angriparna från själva staden. Man har även erövrat ryskt artilleri utanför staden, och kom alltså så långt att man nådde artilleriets ställningar bakom frontlinjen.

Notera att Ukraina gör offensiver och återtar terräng, men man väljer att göra detta där det finns ett mål och syfte. Att bara anfalla för att ändra färger på en karta är meningslöst. Det behöver finnas ett operativt syfte. Att likt utanför Mykolajiv göra det för att klippa av och isolera rysk trupp är det inte, eller som nordväst om Kyjiv pressa tillbaka angriparen så att man inte når staden med artilleri, eller t ex tillbaka till en lättförsvarad flod.

Ett foto på Mykolaijivs borgmästare med schyssta strumpor. Notera att han har en gul armbindel på jackan, vilket betyder att han alltså även rör sig utomhus uppmärkt som stridande.

Här är för övrigt en filmsekvens på en så kallad technical i staden, dvs civila fordon som bestyckats med vapen. Vanligt i U-länder är t ex Toyota-pickups.

FN:s flyktingorganisation UNHCR rapporterar nu att nästan tre miljoner ukrainare flytt landet. Snart tio procent av befolkningen, vilket bör nås nästa vecka i aktuell takt. Till detta kommer antagligen miljontals internflyktingar inom landet eller inom städerna, där många övergivit sina hem och flyttat till släktingar eller vänner längre bort från striderna.

Artikeln uppdateras löpande.

Slava Ukraini! Heroiam slava!

10:53 Vad som ser ut att vara hundratals utslagna ryska fordon utanför Charkiv. Jag lyckas räkna till 21 stycken på den trettio sekunder långa filmen, men den förstörda kolonnen av lastbilar och lättare pansarfordon sträcker sig långt bort längs vägen när filmen slutar.

10:58 Vad gäller utslagna lastbilar och den enligt media apokalyptiska konvojen utanför Kyjiv, se denna analys. En rysk division behöver 200 lastbilslaster av bränsle, ammunition och granater per dag och bär själva bara med sig detta för en dags strid. Att låsa upp flera tusen fordon i en stillastående konvoj innebär alltså en rejäl förmågeminskning för en rysk offensiv och att likt 10:53 förstöra hundra lastbilar kommer ge långvarigt sänkt logistikförmåga och hindra rysk fortsatt offensiv.

11:03 Foto på en dödad rysk generalmajor. Länkar inte, på grund av detaljerad bild på stupad, inklusive blod och skada i buken. Oklart om det är en fjärde generalmajor, men med tanke på fotot där ukrainarna bland annat lagt officerens Mastercard- och Visakort för hans ögon så har han alltså dödats på en plats där Ukraina nu kontrollerar terrängen. Eller åtminstone gjorde det när fotot togs. Det kan förstås handla om en specialförbandspatrull som infiltrerat på djupet och sedan drar sig tillbaka. Även om ögonen är täckta av betalkorten, så bör anhöriga eller kollegor kunna identifiera generalmajoren på foto.

De tre hittils namngivna dödade generalmajorerna hade befattningar som divisionschef, biträdande armékårschef och armékårschef. I princip är det enda som är högre hos de ryska angriparna i Ukraina att vara arméchef, som är nivån högre än armékår. Det är dock osäkert om en arméchef över huvud taget korsar gränsen in i Ukraina, med tanke på hur små framsteg Ryssland gjort än så länge.

Generalmajoren på fotot ska vara ställföreträdande stabschef på 103:e robotbrigaden och dödats i striderna om Mariupol. Det är alltså en brigad med semiballistiska robotar som Iskander. Antingen var han framme och nosade för nära fronten på grund av det usla ryska sambandet, som han kanske försökte fixa så man kan beskjuta staden med semiballistiska robotar, eller så har ukrainsk trupp infiltrerat på djupet.

11:07 Bilder från Kyjiv nu på morgonen. Jag har läst vittnesmål om att ryskt flyg verkar flyga lite hursom nattetid och släppa bomber till synes slumpmässigt, eller avsiktligt mot bostadsområden. Det verkar inte finnas någon operativ tanke bakom måltavlorna, utan det handlar om ren terrorbombning. Ingen ska vara säker, vem som helst kan bli bombad eller få sitt hem förstört. Ren psykologisk terror.

Notera stridsvagnshinder på gatorna. Kyjiv är förberett för anfall och den som tror att mångmiljonstaden ska falla snabbt bör nog fundera igen.

11:56 En analys av ryska arméns oduglighet i en tråd på Twitter. Bland annat uppges ryska försvaret vara en måltavla för den organiserade brottsligheten (thieves i texten som inte är skriven av en med engelska som modersmål) som tvingar soldater och officerare att betala beskyddarpengar. Detta sker med statens goda minne för att hålla armén i schack och lågt i samhällshierarkien. Den gamla trefaldigheten armén-säkerhetstjänsten-partiet lever kvar i Ryssland, men där partiet bytts ut mot Putins innersta krets och maktkampen mellan de tre är ständigt pågående. Nästa steg blir att när kriget är över rensa ut de högre befäl som blivit för populära hos sina trupper. Om armén blir för kompetent så blir den ett hot mot Kreml. Just nu styr Kreml och säkerhetstjänsten i Ryssland och armén hålls kort – de tre kan i princip aldrig samarbeta, utan det var alltid två mot en som gällde i Sovjetunionen, och så även idag i Ryssland. Tråden upprullad kan läsas här.

Popkulturellt kan man titta på den svarta (men mycket underhållande och välspelade) komedin Death of Stalin, som illustrerar maktkampen mellan partiet-armén-säkerhettjänsten vid Stalins död. I det fallet gick partiet och armén ihop mot säkerhetstjänsten.

12:08 Kyiv Independent rapporterar att ryssarna öppnade eld mot evakueringen av civila från Hostomel nordväst om Kyjiv. Man släppte genom tio bussar men öppnade eld mot de sista fyra bussarna. En kvinna dödades, två män sårades.

12:10 Journalisten Nolan Peterson rapporterar att mataffärerna i Kyjiv har mer på hyllorna än i många butiker i andra städer som inte ligger nära striderna.Den civila logistiken fungerar fortfarande i den inte belägrade staden.

12:19 Stillbild av hög kvalitet tagen från drönare på tre förstörda ryska T-72 och en utslagen rysk BMP-3. Notera att detta skett vid en övergång över en bäck, som kanske var minerad. Oavsett ett bra ställe för ett eldöverfall, eftersom de ryska fordonen inte kan köra runt på bredden utan att gå ner sig i bäcken, vilket verkar skett med ett av fordonen som försökt köra runt den över vägtrumman utslagna stridsvagnen. Inga detaljer på döda kroppar, så länk här.

Finns även spår av artillerield gissar jag. Notera att torn till en av stridsvagnar ligger typ fyrtio meter till vänster i bild från vägen. Tornen flyger en bit när man får ammunitionsbrand i ryska stridsvagnar.

12:29 Den tidigare omnämnda generalmajoren uppges nu varit chefen för 22:a Spetsnazbrigaden.

13:06 Beskjutning av Charkiv under en räddningsinsats i ett bostadsområde. Filmaren slutar filma och söker istället skydd.

13:12 En fader går ut i krig efter att hans 23-årige son dödats i striderna i Charkiv. Han talar till kameran och ryska soldater – “kom inte hit, ni kommer att dödas, jag kommer döda er för att dödat min son”. Putin vinner inte direkt hjärtan och själar av att döda ukrainare.

13:30 Zelenskys senaste tevetal, med textning på engelska.

Bland annat pratas om skattelättnader. Moms tas bort och en förenklad omsättningsskatt på 2% på omsättningen införs, att betala om man kan. Kan företaget inte betala, så betalar man inte, inga frågor ställda. Alla inspektioner av företag ställs också in, för att säkerställa att så många som möjligt kan behålla sina jobb.

13:44 Stillbild från eftermälet av gårdagens drönarfilm från Mariupol. Ett stort antal ryska fordon förstörda, skadade och övergivna. Utifrån fordonen antagligen någon form av special- eller elitförband. Gissningsvis är samtliga fordon skadade eller övergivna – om inte annat har de fått söndertrasade däck av granatträffarna inom någon meter från fordonen.

Överlag väldigt många fordon ihopklumpade på en väldigt liten plats vid strid i bebyggelse. Nu kan grupperingen varit framtvingat av att man trängt in de ryska förbanden genom välförsvarad bebyggelse och de klumpade ihop sig bakom huset i tron att de skulle vara trygga och osynliga. Kan visa hur viktigt det är med drönare i bebyggelse, för att kunna se bakom byggnader.

13:51 Ryssland har börjat försöka göra motangrepp online genom att posta filmer på utslagna ukrainska fordon, främst i söder och runt Cherson, som om någon trodde att försvaret skett utan ukrainska förluster. Men det hela säger samtidigt mycket om hur dåligt det gått för Ryssland på övriga håll, varifrån det inte postas motsvarande filmer.Sedan får man leva med att ett och annat Z dyker upp på filmerna över utslagna ukrainska fordon också, om man tittar noga …

16:24 Det ser ut som ett ryskt landstigningsföretag är på väg mot Odessa från sin utgångsplats utanför Kryms kust.

Landstigningseskadern har flankskydd söderut av ytstridsfartyg. Förmodat vill man gå i land i skydd av mörkret för att undvika att observeras av och sänkas av ukrainskt raketartilleri, som Ukraina förra veckan bevisade kan sänka ryska fartyg med yttäckande eld.

Eller så är det bara en fint. Ett landstigningsföretag har nog väldigt små möjligheter att inta ett Odessa som försvaras av en hel mekaniserad brigad, plus tusentals – kanske tiotusentals – i nationalgardets lätta skyttebataljoner, och som har grävt ner sig och befäst staden heltid i tre veckor.

Förmodligen kommer det även komma helikoptrar med VDV eller specialförband, och inte bara en landstigning från havet, men de får ingen hjälp från land då rysk trupp inte ens klarat av Mykolajiv än.

Den ryska ledningen har dock redan tidigare visat viljan att skicka egen trupp på lönlösa självmordsuppdrag, så man ska inte försöka sig på att se rationellt på ryskt beteende.

17:52 Fullständigt overifierat påstår ett konto som strider för Ukraina utanför Mykolajiv att man drivit ryssarna på flykt.

18:08 En soldat från Ukrainas 25:e luftburna brigad, utrustad med en robot 57 NLAW. Det är rätt ovanligt med foton på ukrainsk trupp, då man generellt inte har sina mobiltelefoner påslagna för att inte röja sig. Ju proffsigare förband, desto färre foton, vilket gör att man kan få fel intryck av det ukrainska försvaret. De ser i själva verket ut som på det här fotot.

18:43 Det råder enligt uppgifter direkt från Kyjiv utegångsförbud i 48 timmar i Kyjiv, varav ca 12 timmar förflutit. Det sägs att man förväntar sig intensivare bombningar och försök till anfall mot staden. Det skulle inte vara förvånande om detta baserar sig på signalspaning.

18:54 Film från utanför Odessa. Det hävdas att det är de ryska fartygen som öppnar eld. Landstigningsfartygen – åtminstone Roputja-klassen – har raketartilleri som del av sin beväpning.

*****

Ryska förluster från 24 febr – 15 mars

soldater -  över 13.500

flygplan – 81
helikoptrar – 95

tanks ‒ 404
pansarfordon  ‒ 1289


artilleribatterier –
150
MLRS (raketartilleri) -
64
luftvärnssystem -
36

övriga fordon -
640
båtar
- 3
tankbilar -
60

DRÖNARE - 9

(källa: Ukrainas generalstab kl 09)

**** 

Följ hela dygnet vad som händer i Ukraina

Radio Free Europe  EuroMaidan Press  UKRINFORM   New Voice of Ukraine

 
***

 

NOTISER
 
 
 
 
 
Lunds universitet centrum för Putins anti-ukrainska propaganda ?
 
Putin har vid flera tillfällen försökt försvara överfallet på Ukraina genom det absurda påståendet att landet styrs av "nazister". Genom Putins operation skulle Ukraina äntligen kunna "avnazificeras". Hans historieskrivning har bemötts av alla seriösa historiker som rent trams. Bl a har ett stort antal experter på centraleuropeisk historia i ett öppet brev pekat på hur ryska propagandister försöker använda en falsk bild av Förintelsen och Ukrainas frihetskamp för att hävda att bl a frihetsrörelsen OUN/UPA skulle varit i tysk sold...
 
Ett centrum för denna anti-ukrainska Putinpropaganda tycks finnas på Lunds universitet kring den dubiöse historikern Per Anders Rudllng.
Författaren Bertil Häggman på bloggen Världsinbördesriget avslöjade redan för ett par år sedan hur Rudling spydde ut Putinpropaganda mot Ukraina. Och tycks kunna fortsätta med detta finansierad av svenska skattemedel.
 

***

 As of 15 March, 97 children have been killed and more than 100 wounded in Ukraine because of the war. At least 5 children killed under shelling every day - Office of the Prosecutor-General.

*** 

In France, activist Pierre Afner broke into the villa of Putin's daughter, Ekaterina Tikhonova, which is located on the coast in Biarritz. He changed the locks and said it would comfortably house Ukrainian refugees - the house has eight beds and three bathrooms. This was reported by The Insider.

Alta Mira villa is located at 9 avenue du general Mac-Croskey. Documents on Gennady Timchenko's "Putin's purse" and a copy of the passport of Kirill Shamalov, Tikhonova's ex-husband, were found in the house. 

The publication publishes a video, as well as a photo of the French activist who is in the villa with a Ukrainian flag.

(se  https://news.liga.net/  under kl 01:19)

****

De första 1.582 civila offren begravs i Mariupol

 

****

 The New Voice of Ukraine

Chicago-based custom Lego shop@CitizenBrick has shown its support for #Ukraine in a unique but fitting way: creating mini-figures of Ukraine's President Zelensky and tiny Molotov cocktails. The proceeds of the sale - $16,000 - will be sent for humanitarian aid in Ukraine.
Bild
Bild

 ****** 

DAGENS HÄLSNING FRÅN PRESIDENT ZELENSKIJ

Ni fria folk i ett fritt land,
Den nittonde dagen av motstånd i det här historiska kriget lider mot sitt slut. Ännu en svår dag, som trots allt för oss närmare segern, som för Ukraina närmare freden.
 
Liksom tidigare är vår fiende förvirrad. De hade inte förväntat sig ett sådant motstånd. De trodde på sin egen lögnaktiga propaganda som har förts mot oss under decennier. De försöker fortfarande återhämta sig och börjar komma till insikt om att de inte kommer att uppnå något genom krig. Deras soldater förstår detta, deras officerare inser detta, de flyr slagfälten, de överger sin utrustning. Vi tar dessa som krigstroféer och använder dem för att beskydda Ukraina. De ryska trupperna är idag de facto en av vår armés vapenleverantörer.
 
De hade inte kunnat föreställa sig en sådan mardröm.
[här övergår president Zelenskij till att tala ryska]
Jag vill säga till de ryska soldaterna, till er som redan har kommit in i vårt land, och till er som snart kommer att skickas ut för att kriga mot oss, och alla ryska värnpliktiga, ni ska särskilt uppmärksamt lyssna på mig, för ni ryska officerare, ni har redan förstått: Ni kommer inte att kunna ta någonting från Ukraina. Ni kommer att ta liv, ni är väldigt många, men era liv kommer också att tas. Och varför ska ni dö? Jag vet att ni vill överleva, det hör vi när vi lyssnar in på era samtal, vi hör vad ni egentligen tänker om detta sanslösa krig, vad ni tänker om denna skam och om ert land. Era samtal med varandra, era samtal hem till era nära, vi kan höra allt detta. Och vi kan dra slutsatser, vi vet vem ni är. Därför vill jag ge er ett val, en möjlighet. Från det ukrainska folket. Vi vill ge er en chans att överleva. Om ni ger upp, ger er till vår armé, då kommer vi att behandla er såsom människor borde bli behandlade, som
människor, med värdighet. Inte så som ni blir behandlade av er egen armé och som er armé behandlar vår. Gör ert val!
 
[här återgår president Zelenskij till att tala ukrainska]
Våra modiga försvarare fortsätter åsamka fienden enorma nederlag. Snart kommer de att ha förlorat fler än 100 helikoptrar. De har redan förlorat 80 stridsflygplan, hundratals tankvagnar och tusentals andra militära enheter. På 19 dagar har den ryska armén i Ukraina förlorat mer än vad de förlorat under två långa år av blodigt krig i Tjetjenien. Varför?
 
[här övergår president Zelenskij till att tala ryska]
Jag är mycket tacksam till de ryssar som fortsätter kämpar för att avslöja sanningen, till alla dem som slåss emot desinformationen och berättar det som är sant. Till alla dem som berättar om faktiska händelser för sina vänner och närstående. Och jag vill personligen tacka den unga kvinna som under direktsändning gick in i Pervyj Kanals studio med ett plakat mot kriget. Jag är mycket tacksam till alla dem som inte räds att protestera. Ännu har ert land inte stängts helt och förvandlats till ett jättestort Nordkorea och ni måste fortsätta kämpa och inte förlora er chans.
 
[här återgår president Zelenskij till att tala ukrainska]
Europeiska unionen har antagit ett fjärde sanktionspaket mot Ryssland. Det är det fjärde och, jag är helt säker, inte det sista. Vi samarbetar med våra partner för att utveckla nya restriktioner som kommer att drabba den ryska staten. Var och en som är ansvarig för kriget, var och en som är ansvarig för att bryta ner demokratin, var och en som är ansvarig för repressionerna mot människor, var och en av dem kommer att få stå till svars. Världen kommer att svara emot. Och detta är bara början. Ansvaret för krigsförbrytelserna i Ukraina kommer att läggas på de ryska trupperna, de kommer oundvikligen att hållas ansvariga föratt medvetet ha skapat en humanitär katastrof i ukrainska städer. Hela världen ser vad som händer i Mariupol, i Charkiv, Chernihiv, Sumy, Ochtyrka, Hostomel, Irpin, ja i alla våra städer.
 
Våra partner är informerade om de förbrytelser som begås av ockupanterna mot civilbefolkningen och mot de lokala självstyrena i Cherson och Zaporizjzja oblast, områden som tillfälligt är ockuperade. Det kommer att komma ett svar på allt detta. Tvivelsutan. För alla attacker mot humanitära korridorer. Tvivelsutan.
 
Under dagen idag den 14 mars har 3 806 ukrainare evakuerats från städer och byar i Kyiv oblast och Luhansk oblast. Vår konvoj med 100 ton förnödenheter för Mariupol är fortfarande kvarhållen i Berdjansk. Det har gått tre dagar redan. Men vi kommer att fortsätta försöka och göra allt för att mariupolborna ska kunna ta emot mat, vatten och mediciner.
 
Jag har berättat allt om ockupanternas gärningar på ukrainsk mark i samtal med vänner och partner till vårt land. Varje ny aggression från ockupanternas sida driver världen till att införa nya sanktioner. Jag har talat med presidenten för Europakommissionen, Ursula von der Leyen, med Polens president Andrzej Duda, med Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel.
 
Vi har ett hundraprocentigt samförstånd. Jag har även haft ett viktigt samtal med Israels premiärminister Bennett som en del i det mycket viktiga förhandlingsarbetet som ska leda till ett snabbt krigsslut och en rättvis fred. Med detta har även vår förhandlingsdelegation med den ryska sidan arbetat. Det har gått ganska bra, enligt de uppgifter som jag har fått, men vi får se. De förhandlingarna kommer att fortsätta imorgon.
Ukrainas regering har beslutat om ett stödpaket för vår ekonomi. Så att vår ekonomi kan fortsätta fungera, för att människor fortsatt ska ha arbeten där säkerhetssituation så tillåter och där människor är redo för detta.
 
För det första har vi påbörjat en skattereform. Istället för moms och inkomstskatt kommer vi att ta in 2 procent av den totala omsättningen enligt ett förenklat förfarande. För småföretagarna, det vill säga första och andra grupperna av egenföretagare, kommer vi att införa ett system med frivillig skatteinbetalning, vilket alltså betyder de betalar skatt om de kan. Om de inte kan, så blir det inga följdfrågor på det.
 
För det andra så inför vi en maximal avreglering av företagsamheten. Vi avskaffar alla kontroller av företagsamheten, så att allt kan fungera normalt, så att städerna kan fortleva där säkerhetssituationen så tillåter.
Det finns bara ett villkor: när ni fortsätter med era verksamheter måste ni följa den ukrainska lagstiftningen. Detta är bara de första två stegen av vår skattereform. Den kommer att utvecklas vidare.
 
Och till sist så har jag idag undertecknat en ny förordning om tilldelning av statliga utmärkelser till 234 personer i de ukrainska väpnade styrkorna, som har visat särskilt mod och heroism i kampen för Ukraina, för vårt oberoende. 59 av dem mottar utmärkelserna postumt. Må vars och ens minne leva för evigt, minnet av dem som gav sitt liv för vårt land.
Evig tacksamhet till alla våra hjältar.
Ära åt Ukraina!