fredag, december 05, 2008

Återigen: Al Barakaat ÄR terrorfinansiär

hamnar återigen på
EU:s terrorspärrlista:
**
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG)
nr 1190/2008
av den 28 november 2008
om ändring för hundraförsta gången av rådets
förordning (EG) nr 881/2002 om införande av
vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa
med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter
**
Efter att noga ha övervägt de synpunkter som
Al Barakaat International Foundation
lämnat i sin skrivelse av den 9 november 2008
anser kommissionen, med beaktande av det
preventiva syftet med frysningen av tillgångar
och ekonomiska resurser, att det är berättigat
att uppta Al Barakaat International Foundation
på förteckningen på grund av dess anknytning
till nätverket al-Qaida.