måndag, december 08, 2008

Moshe (2) - föräldralös p g a terrorism

***
Tvåårige Moshe Holtzberg, det yngsta offret
Holtzbergs lille son som räddades av
centrets indiska kokerska Sandra Samuels.
Föräldrarna mördades av islamisterna efter
bestialisk tortyr. Moshe bor nu i Israel med
sina farföräldrar, medan morföräldrarna
***