onsdag, december 17, 2008

Islamism, asyl och kriminalitet....

På Rosengård känner sig islamisterna utmanade.
Polisen behandlade dem precis som vanliga
(=svenska) busar och utrymde den
"ockuperade" källarmoskén utan att
ta de vanliga "särskilda hänsynen".....
Därför är det ovanligt livat i stadsdelen just nu:
(Sydsvenskan).
***
Det leder min blick till danska Kristelig Dagblad,
som kommenterar en ny rapport från Danmarks
"Indvandrere og efterkommere begår
oftere kriminalitet i Danmark end for
syv år siden.
Mænd fra Libanon, heraf mange
statsløse palæstinensere, begår hyppigst
kriminalitet, viser rapport
Andengenerationsindvandrere med forældre
født i Libanon, Eksjugoslavien, Pakistan,
Marokko og Tyrkiet begår hyppigst
kriminalitet i Danmark og oftere end
tidligere. Derimod skal man lede næsten
dobbelt så længe efter lovovertrædelser
hos personer med dansk baggrund.
Det fremgår af en statistisk årsopgørelse om
indvandrere og efterkommere i Danmark,
hvori Danmarks Statistik for første gang
nogensinde inddrager nydanskeres nationale
baggrund. Danmarks 6,9 procent indvandrere
og heraf 2,2 procent efterkommere opfører
sig vidt forskelligt hvad angår både ægteskab,
arbejde, uddannelse og kriminalitet.
Af statistikkerne fremgår, at indvandrere fra
især mellemøstlige lande er lavere uddannet
og mindre beskæftiget end indvandrere fra
eksempelvis Kina, Vietnam og Thailand.
På kriminalitetsområdet slår nationale forskelle
markant igennem. Mænd med oprindelse
i Libanon er dobbelt så tilbøjelige til at begå
kriminalitet som gennemsnittet af mænd
i Danmark. Det viser et kriminalitetsindeks,
hvori der korrigeres for alderssammen-
sætningen og sociale forhold.
Mænd med oprindelse i Pakistan, Marokko,
Tyrkiet og Eksjugoslavien har lignende høje tal.
Mænd med dansk baggrund ligger lige under
gennemsnittet, mens mænd fra USA og Kina
er helt nede på at begå en halv gang så megen
kriminalitet som gennemsnittet."
***
(finns i sammandrag och som .pdf-fil)