tisdag, december 23, 2008

GOD JUL och GLAD CHANUKKA !

Bloggens trogna läsare tillönskas
EN GOD JUL
och
EN GLAD CHANUKKA
***
Tänk särskilt på dem som
just nu försvarar friheten
på olika håll i världen. I
Afghanistan, Irak, Negev
och på många andra fronter.
***
***
Redaktören tänker vila in på
det nya året, vilket endast
avbrytes i händelse av krig,
örlog eller andra katastrofer.