onsdag, december 03, 2008

"Antisemittisme på norsk"


Med anledning av en ny bok i Israel skriver
norska Aftenposten:
Norske organisasjoner arbeider nå for en
systematisk akademisk og kulturell boikott
av Israel. Samtidig hevder en ny bok at
Norge er preget av dyp antisemittisme
bak den humanitære masken.
**

TIRSDAG BLE DET holdt et stort seminar i
Jerusalem der den nye boken Behind the
Humanitarian Mask. The Nordic Countries,
Israel and the Jews ble diskutert.
Redaktøren heter Manfred Gerstenfeld, de
andre åtte forfatterne er i hovedsak israelske
og nordiske akademikere. Det er en bok
som fremmer en lang rekke krasse påstander
om norsk antisemittisme.
**
Ja, det skjer noe i nærhet av en demonisering
av Israel blant norske samfunnseliter, særlig
blant venstresidepolitikere, journalister og
organisasjonsfolk, er Gerstenfelds gjennom-
gangstanke. På politisk side fremhever han
de mange forslagene til boikott av Israel som
er kommet de siste årene, fra for eksempel
fagbevegelse og politiske ungdomspartier
som AUF, og endatil fra finansminister
Kristin Halvorsen, leder i SV, så sent som
i 2006.
**

Läs hela artikeln i Aftenposten

Tundra Tabloids

Hur man beställer boken

Jerusalem Post

Haaretz

***

Jerusalem Post påminner om ett faktum som
inte nämns så ofta i dagens Sverige:
In the contemporary context, it was the socialist
Swedish prime minister, the late Olof Palme,
who under the guise of promoting human rights,
became the first European leader to inverse
Holocaust denial by accusing Israelis of behaving
like Nazis toward the Palestinians.

****

UPDATE:
Finns redan en bra recension
av
Tomas Hellström på Newsmill

(Tipstack till F !)