måndag, december 29, 2008

Terroriserade med tiotusen missiler


Invånarna i de israeliska städerna i Negev
har terroriserats av Hamas i åratal. Kassam-
raketer har regnat över städerna och
kibbutzerna trots "vapenvilor".
Staden Sderot har hittills räknat
10.046 missiler
mot västra Negev......
Sderotborna driver ett eget Media Center
för att inte bli bortglömda i mediaflödet.

***