fredag, juni 25, 2010

Salafister bygger stormoské i Malmö

Malmö kommun har sålt ett hörn av Östra
Kyrkogården till en salafistisk stiftelse.
Där ska byggas en stormoské och ett
Moskéen ska rymma minst 1.500
personer. Givetvis kommer män och
kvinnor att vara separerade, t o m på
olika våningar.
**
Bakom den anonyma stiftelsen står
Islamiska Kulturföreningen i
Malmö (alias Abu Bakr As-Sideeq-
moskén) och något som kallar sig
"Det islamiska trossamfundet
i Skandinavien", vilket torde vara
liktydigt med den salafistiska moskéen
på Dortheavej i Köpenhamn.
Här härskade i många år imamen Abu
Laban, som i praktiken var ledare för
Muslimska Brödraskapet i Danmark.
Det var Abu Laban som ledde islamist-
muhammedteckningarna.
Intressant att notera är också Labans
kartellen i Danmark. Han uppträdde helt
öppet som ombud för Hasanklanen, som
blev grunden för dagens shariagäng.
**
I Malmö försökte Islamiska Kultur-
ungdomsverksamhet. Nu gick det för bra
för ungdomarna. Inspirerade av hatpredikanten
Khalid Al-Hjazi försökte man bryta sig loss och
bilda en egen jihadistisk församling. Det ledde till
**
Den intressanta frågan: Vem ska finansiera salafist-
moskén ? får vi säkert anledning återkomma till.
Islamiska Kulturföreningen har tidigare haft kontakter
Stiftelsen är numera förbjuden sedan dess kontakter
med bl a Al Qaeda, Hamas, Lakshar-e-Taiba och
Islamiska Jihad påvisats.
Allt tyder dock på att den fortsätter att distribuera
miljarder från Saudiarabien och Emiraten till
islamistiska ändamål över hela världen.
Kopplingarna mellan Al Haramain och Bellevue-
moskéen i Göteborg är välkända.