lördag, juni 05, 2010

Ship to Hamas hetsar: Åk hem till Auschwitz !

Det irländska piratfartyget Rachel Corrie
marinen. Det kommer, liksom övriga
islamistiska blockadbrytare, att eskorteras
till en israelisk hamn, varefter passagerarna
repatrieras till sina hemländer. Eventuellt
humanitär bistånd transporteras via Israel
och FN till Gaza tillsammans med de
vanliga dagliga hjälpsändningarna....
**
Samtidigt ger Israels kustbevakning en
intressant inblick i mentaliteten ombord
på de islamistiska piratfartygen...
När kustbevakningen meddelar piraterna
per radio att de seglat in i en blockerad zon
skriker en upprörd arab (kaptenen ?):
"Shut up, go back to Auschwitz"
och
"We're helping Arabs go against
the US, don't forget 9/11"
***

sds, svd, dag, dag, dag, gp, gp, hd, gp, svd