onsdag, oktober 10, 2012

Emiren av Qatar jihadistisk centralfigur

Qatar vårdade länge en image av ett 
"västvänligt" emirat. USA fick öppna
baser i landet, man startade satellit-
kanalen Al Jazeera, utländska affärs-
män lockades till Qatar. Mycket av landets
oljeintäkter används till en "vetenskaps-
ekonomi" som ska stimulera högteknologi.
**
Samtidigt är Qatar en wahhabistisk
diktatur som i praktiken helt ägs av
emiren. Miljardbidrag används varje
år till sprida jihadism och wahhabistisk
sunniislam. När en salafistisk stiftelse
i Tyskland lät trycka 25 miljoner koraner
för utdelning på gatorna så var det, inte
helt oväntat, qatariska pengar bakom...
Under inbördeskriget i Libyen satsade
emiren minst två miljarder $ på jihad-
isterna. Nu är han den störste finans-
iären av Muslimska Brödraskapets krig
mot Syrien. Emiratets andlige ledare är
Shaikh Yousef al-Qaradawi, Brödra-
skapets ledare.
**
Qatar är ett viktigt finanscentrum,
banker att operera där. Endast sharia-
banker är tillåtna.
Tunisiens nye utrikesminister Rafiq
Abdulsalaam är en nyckelperson
Qatar räddar Tunisiens ekonomi med
ett årligt bidrag på 500 miljoner $,
medan Tunisien sprider sin "milda
islamism" över Mellanöstern och
Afrika.
**
Emiren vill samtidigt gärna visa att
Qatar är mera ortodoxt wahhabistiskt
än Saudiarabien.
För närvarande bygger man stormoskéer
över hela Europa. Bl a en på Sicilien, som
ska symbolisera att nu är islam tillbaka
efter 800 år...
Just nu investerar Qatar över 100
miljoner euros i de franska förorterna.
Det handlar både om moskéer, små-
företag och koranskolor.
Via nätverk av stiftelser finansieras
islamism från Jakarta till Göteborg...
Både Hamas och Talibanerna har öppnat
kontor i Doha och just nu försöker Emiren
Qatar sponsrar sex av de största ameri-
kanska universiteten med mångmiljon-
belopp. Givetvis på villkoret att läro-
planerna anpassas efter Brödraskapets
idéer.