söndag, oktober 28, 2012

Ledande islamist även häktad för dödshot mot judar

Document.no berättar:
Leder av Profetens ummah, Ubaydullah Hussain,
ble fengslet for to uker av Oslo tingrett lørdag.
Fengslingsgrunnlaget var utvidet til også å gjelde
trusler fremsatt mot det jødiske samfunn.
I tingretten ble det også klart at siktelsen var
utvidet til å også omfatte trusler mot Det
Mosaiske Trossamfund i Oslo framsatt på
Facebook tidligere i uka.
Aktor Kathrine Kristoff sa etter fengslingsmøtet
at det er viktig å varetektsfengsle Hussain både
på grunn av gjentakelsesfare og bevisforspillelses-
fare
Det hadde vakt undring og forbauselse at kun
trusler mot to navngitte journalister ble nevnt
i det opprinnelige fengslingsgrunnlaget.
***
*