torsdag, oktober 18, 2012

"Saudiska läroböcker fulla av hat och fördomar"

ett öppet brev om Saudiarabiens hatiska
och fördomsfulla läroböcker.
Anledningen är att Saudiarabien med hjälp
att börja arbeta för "ways to ensure that
content aimed at students systematically
reflects cultural and religious diversity
and avoids gender stereotypes".
Det betyder i verkligheten att de islamistiska
staterna vill ha UNESCO:s stöd i att rensa ut
sådant som demokrati, religions- och yttrande-
frihet och kamp mot antisemitism ur Väster-
landets läroböcker. Däremot är de totalt ointres-
serade av att ta bort den mängd av hat och för-
domar som den muslimska världens läroböcker
hyser....
**
Några exempel från Saudiarabien:
"A ninth-grade textbook published by the
Ministry of Education states, “The Jews
and the Christians are enemies of the
believers, and they cannot approve of
Muslims.” An eighth-grade textbook says,
“The Apes are the people of the Sabbath,
the Jews; and the Swine are the infidels
of the communion of Jesus, the Christians.”
These are just two examples of a long list
of hate-filled passages.

Children who are indoctrinated with such
hatred are susceptible to engage in bigotry
and even violence. Hate speech is the pre-
cursor to genocide. First you get to hate
and then you kill. This makes peaceful
coexistence difficult, if not impossible."
**