måndag, oktober 15, 2012

Antisemitiskt överfall i Paris Metro

Polisbevakad synagoga i Paris

En medelålders judisk man hade
besökt synagogan under Rosh Ha-
shanah.
På Metron hem läste han en bok
av Frankrikes överrabbin.
Han bar "för säkerhets skull" inte
kippa, men boken räckte tydligen
för att identifiera honom som jude.
Plötsligt angreps han av ett gäng
och klubbades snabbt ned med
ett slag i tinningen.
Ingenting stals från honom, men
han låg medvetslös på golvet i
vagnen tills en medpassagerare
slog larm.
Överfallet skedde mitt i centrala
Paris i närheten av Champs-Elysees.
Judiska centralorganisationen
betecknar överfallet som "troligen
antisemitiskt".
SPCJ, församlingarnas säkerhets-
organisation, rapporterar att antalet
antisemitiska överfall ökat med 45 %
de första åtta månaderna i år.