onsdag, oktober 03, 2012

Hela Lars Vilks tal i New York

Ni som såg det korta utdraget i Uppdrag
Granskning vill säkert se resten också.
Här är hela Vilks tal inför SION:s kon-
ferens 11 september.