torsdag, oktober 11, 2012

Ny Malmöskandal: Reepalus underhuggare anser att alla kritiska frågor är "tarvliga lögner"

En del är fortfarande förvånade över hur
Sydsvenskan ger idag ett strålande exempel
på hur frågan behandlas av Reepalus under-
huggare:
Den ansedda brittiska Jewish Chronicle ställer
några helt rimliga frågor till Reepalu:
Hur ser kommunledningen på dagens omfattande
hotelser mot judar i Malmö?
Vilken anser kommunledningen är anledning?
Finns det en plan för att hjälpa stadens judar
i en sådan situation?
Hur anser du att kommunstyrelsens ordförande
har skött denna situation?"
 
Observera att detta utspelas före det senaste bombdådet...
 
Stadshuset vägrar svara och hänvisar till Judiska
Församlingen.
Då JC påpekar det märkliga i detta och begär ett nytt
svar från Malmö Stad blir en av Reepalus underhuggare
direkt oförskämd: "Det du tänker skriva vore en tarvlig
lögn".
 
Sedan Malmö Stad insett att man ÅTERIGEN gjort bort sig
ordentligt, kopplas ett kommunistiskt kommunalråd och
floskelmakarna i Reepalus "Dialogforum" in. Nu pratar man
om påstådd diskriminering av muslimer, zigenare och
afrikaner...bla... bla... bla... 
Men svara på frågan, det vill man inte...
 
Och sedan small bomben....
Men ingen tror väl att Reepalu & Co dragit några