torsdag, oktober 04, 2012

Trettiotre "no-go"-områden i Danmark

Alltfler europeiska länder listar numera
vilka områden som representerar multi-
kulturalismens mest synliga misslyckande.
**
Frankrike var först ut med sina s k Zones
Urbaines sensibles (ZUS), känsliga stor-
stadsområden. Omkring 750 gravt för-
slummade stadsdelar med ca 10 % av
befolkningen. Och "befolkningen" är
arabisk, ung, arbetslös, islamistisk
och kriminell.
**
Danmark har listat f n 33 "særligt ud-
satte boligområder", som i dagligt tal
kallas "ghetton". 
De uppfyllar tre krav:
1. Andelen icke-västliga invandrare och
deras avkomlingar överstiger 50 %
2. Andelen i åldersgruppen 18-64 utan
anknytning till arbetsmarknad eller
utbildning överstiger 40 %
3. Antalet dömda enligt stafflagen,
vapenlagen eller narkotikalagstiftning
per 10.000 invånare överstiger 270.
***
Igår offentliggjordes den nya listan
över dessa extrema problemområden:
* Blågården (København)
 * Lundtoftegade (København)
 * Mjølnerparken (København)
 * Sjælør Boulevard (København)
 * Bispeparken (København)
 * Stærevej (København) - ny
 * Degnegården (København) - ny
 * Hørgården (København)
 * Tåstrupgård (Høje-Taastrup)
 * Charlotteager (Høje-Taastrup)
 * Gadehavegård (Høje-Taastrup) - ny
 * Nivåhøj (Fredensborg) - ny
 * Askerød (Greve) - ny
 * Karlemoseparken (Køge) - ny
 * Rønnebærparken/Æblehaven (Roskilde) - ny
 * Agervang (Holbæk)
 * Ringparken (Slagelse)
 * Solbakken (Odense)
 * Vollsmose (Odense)
 * Dianavænget/Heliosvænget (Odense)
 * Byparken/Skovparken (Svendborg)
 * Nørager/Søstjernevej (Sønderborg)
 * Stengårdsvej (Esbjerg)
 * Kvaglund (Esbjerg) - ny
 * Korskærparken (Fredericia)
 * Sundparken (Horsens)
 * Munkebo (Kolding) - ny
 * Skovvejen/Skovparken (Kolding)
 * Finlandsparken (Vejle) - ny
 * Bispehaven (Aarhus)
 * Gellerupparken/Toveshøj (Aarhus)
 * Trigeparken (Aarhus)
 * Sebbersundvej (Aalborg)
**
Nog känner ni igen namn som Blågårdsplads,
Gellerup och Vollsmose från kriminalreportagen.
den enda som gäller här....
Jag skrev för ett år sedan:
** 
"Integrationsministeriet har kanske förklaringen
i en ny utredning.
Över 6.300 muslimska pojkar går i koranskolor
i Danmark. Här undervisas de utifrån sharialagen
och uppmuntras att ta avstånd från det danska
samhället. Islamismen förstärker den självvalda
isoleringen från danskt språk och kultur. Man lär
sig strunta i den danska skolan, medan koran-
skolan ses som den nödvändiga och nyttiga
kunskapen. Den lag man lär sig respektera och
lyda är sharia.
Så har man skapat ett alternativt samhälle...."