onsdag, oktober 03, 2012

Turkiets första shariaobligation övertecknad

Den mycket specialiserade finanstidningen
Shariah Finance Watch berättar att Turkiska
staten släppt sin första sukuk, d v s islamiska
shariaobligation.
Turkiet har hittills opererat på den vanliga låne-
marknaden, men går nu över till den islamiska
på fem och ett halvt år. Obligationerna är garan-
terade 2,8 % avkastning (men naturligtvis inte
som ränta...).

Obligationerna (sukuk) konstrueras som en andel
i fast egendom (t ex statliga fastigheter), där
avkastningen utbetalas i form av hyra från staten,
inte ränta. På så sätt kringgår båda parter sharias
ränteförbud....

Lånet övertecknades fem gånger om av sammanlagt
250 spekulanter från hela världen.
Lånet garanteras av HSBC och Citicorp, två av 
världens största banker.