måndag, juni 11, 2012

Sunniextremister bakom massakrar i Syrien

Välinformerade DebkaFile och Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) bekräftade igår
det vi länge haft på känn....
"...the 98 civilians massacred at Houla on May 25
were in fact slaughtered by anti-Assad Sunni rebels,
and most of the victims were members of Alawite
and Shiite families in the predominantly Sunni town."
**
Det är sunniextremister (= Muslimska
Brödraskapet) som ligger bakom den
senaste vågen av massakrar i Syrien.
Offren är oftast alaviter och shia.
Det bekräftar att vi redan har ett
fullt utvecklat religions- och inbördes-
krig i landet. Just det som USA, EU
och FN påstår sig "frukta"....
**
Samtidigt har det i tysthet  skett en palats-
revolution i Syriska nationella rådet (SNC).
SNC är Muslimska Brödraskapets frontorgani-
sation som ska ge islamismen ett demokratiskt
ansikte gentemot bidragsgivarna i EU och
USA. Jag skrev om den syriska oppositionen
redan i oktober förra året:
"Bland exilpolitikerna finns många
sympatiska personer. Den formelle
ledare för det nybildade nationella rådet
(CNS) är Paris-professorn Burhan
Ghalioun, en sekulär västerländsk
politiker som propagerar för demokrati
CNS är ändå enligt bedömare i regionen
med några kända sekulära demokrater
som dekoration. En nyckelroll i rådet
spelas av den den amerikanske MB-
**
Nu har Burhan Ghalioun, den blide
Sorbonneprofessorn, avpolleterats av
de verkliga makthavarna Muslimska
Brödraskapet. Ghalioun gjorde misstaget
att förväxla MB-retoriken om demokrati
med verkligheten. Han har ersatts av en
helt okänd kurdisk politiker från Uppsala.
Läs en totalt intetsägande intervju med 
Abdulbaset Sieda i SvD.  Allt för att undvika
en kritisk granskning av Brödraskapets
verkliga mål i Syrien.
Spåren från Tunisien, Libyen och Egypten
börjar väl förskräcka t o m EU...