fredag, juni 29, 2012

26 sätt att känna igen en islamist

Har du en salafist eller wahhabist
i din närhet ?
Här får du en enkel lista på sådant
du skall lägga märka till för att i
tid kunna identifiera islamister.
Idéen kommer från författnings-
skyddet i Niedersachsen.
De sprider en liten checklista i
bl a skolor. Jag har översatt och
gjort en lätt "försvenskning".
**
Det är en islamist du möter,
om han:
1.   Förespråkar mycket strikt tolkning
av islam (salafi, wahhabi etc)
2.   Tar avstånd från allt västerländskt,
kristet och judiskt
3.   Hans religion blir ett ständigt åter-
kommande tema i alla diskussioner
4.   Släpper kontakten med tidigare vänner.
Umgås bara med likasinnade
5.   Tappar fotfästet i det normala samhället.
Slutar arbeta och ägnar sig bara åt
islamistiska "studier" och kampsport
6.   Tuggar ständigt hur diskriminerade och
undertryckta muslimerna är
7.   Islam framhålls alltid som den enda
lösningen på alla problem
8.   Ökande dualistisk världsbild.
Alla är vän eller fiende
9.   Upprepar ständigt islamistiska slagord
10.   Kräver att andra sunnimuslimer ska
vara lika strikta i sin religion
11.   Andra muslimska trosriktningar (t ex
shia) betecknas som otroende
12.   Synbara yttre förändringar (klädedräkt,
skägg, personligt uppträdande,
viktförlust genom ny diet)
13.   Täta besök i islamistiska moskéer och
hos islamistiska predikanter
14.   Deltagande i islamistiska seminarier med
extrema predikanter
15.   Lever alltmera inom ett extremistiskt
nätverk
16.  Besöker ofta islamistiska hemsidor
17. Läser och skriver inlägg på
islamistiska forum
18.  Dyker ofta upp som ”vän” till hat-
predikanter och andra kända
islamister på Facebook
19. Ser ofta islamistiska DVD med
predikningar eller jihad
20. Börjar träna kampsport
21.  Börjar lära sig arabiska
22. Uppträder ofta aggressivt och vålds-
benäget medan han förespråkar sin nya
religion/ideologi
23.   Kriminella handlingar som riktas mot
svenska ”otroende”. Dessa föraktas djupt
24.  Resor till muslimska länder, främst
sådana med pågående konflikter
25.    Hemlighetsfullhet kring sitt privatliv
(bostad, arbete, resor)
26.  Intensivt sysselsatt med studier och
spekulationer kring livet efter döden och
martyrskapet