tisdag, juni 26, 2012

Terrortränad konvertit slår till i Norge ?

Aftenposten avslöjar att flera under-
rättelsekällor sänt ut en varning för
en norsk konvertit som terrorutbildats
hos Al Qaeda i Jemen.
Det handlar om en etnisk norrman i
trettioårsåldern som konverterade till
islam 2008. Han radikaliserades i
muslimska kretsar i Norge och sändes
slutligen på terrorträning i Jemen.
Enligt polisen har han inget kriminellt
förflutet och kan med sitt giltiga norska
pass resa över hela världen utan hinder.
Han har nu genomgått sin utbildning och
förväntas genomföra ett terrordåd "någon-
stans i världen"....
***
Läs också
*
*